Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Tunna Linser/Speglar, båda Pos och Neg

Denna sida öppnar appletprogrammet i ett separat fönster. Förmodligen täcker det över en del av detta fönster. Om du klickar i detta fönster hamnar förmodligen appletfönstret bakom denna och syns då inte. Som vanligt kan man flytta mellan olika fönster på olika sätt: När appletprogrammet öppnas är den inställd för att visa "tunn lins" fallet. Det som visas i översta kanten är: Genom att klicka och dra med musen på svarta pilspetsen kan man ändrar objektets läge och storlek.

Om man klickar och dra på mitten av linsen, kan man flytta den. (Vänster drag flyttar lins OCH objekt samtidigt)

Om man klickar och drar nära toppen av linsen/spelgeln kan man ändrar dess brännvidd.

Om du ändrar fönstrets storlek, återställs allt till ursprungsvärdena.

DU kan öppna flera fönster för att jämföra olika fall. Tryck här: för att öppna nytt lins fönster. Du kan stänga fönstren på vanligt sätt genom att klicka på krysset i övre högra hörnet av det fönstret :

Betdydelsen av olika textfält i programmet
Beteckning Parameter förinställd värde
p objekt avstånd 20.
q bild avstånd 20.
f brännvidd 10.
M=-q/p förstoringsgrad 1.

Vad betyder de olika linjerna?
blåa linjer Ljus banor
gröna linjer Baklänges förlängda linjer för virtuella bilder
små röda linjer avstånden f och 2*f från linsmitt
vit linje normal till spegel yta (bara för spegeln)
gul linje ljus bana där man approximerar spegel med en rak linje (bara för spegeln)
Syns bara när [Paraxial] är avbockad.
Vill du prova tjock lins?

Thanks to : Surendranath Reddy.B., Tim Mewes, Mathieu.Dubreuil, Kenneth.Holmlund, ... for their valuable suggestions.

Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets