Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB|AndraKällor
Fu-Kwun Hwangs Fysik Java Applets

*=på svenska (*) = delvis försvenskad
Optik
 1. Våg fortplantning (*anvisningar) Vågfront bryts och reflekteras. Kolla sound to water intressant - ger total reflektion utom små infalls vinklar. Prova!
  99-06-07 nyutvecklat version: visar reflektionsmängd, polarization, flera media övergångar.
 2. refraktion-fisk perspektiv * Hur ser saker ovanför vattnet ut för en fisk? Kolla! Kul!
 3. Tunna linser-speglar (+/-) (*)
 4. tjock lins ((*))
 5. Regnbågen (Hur/varför?) Komplicerat
 6. Interferens från 2 punktkällor *
 7. dubbel spalt interferens *
Annat
 1. Ideal gas
 2. Nonieskala (skjutmått) Vernier *
 3. vektor addition
 4. trafik kontroll
 5. Serie bilolycka** Hwangs appletprogram tar upp v-t diagram, reaktionstid, inbromsning, friktion, olika hastighetsenheter
 6. läge, hastighet, acceleration
 7. svep lika area Kepler fast rakt!
 8. Arkemedis princip
 9. centripetal kraft
 10. oscilloskop
 11. Universal mätare- Multimeter* nyutvecklat 99-09-16-29, som mäter Volt, Ampere och Ohm
 12. doppler effekt - ljud bang** 99-06-07 nyutvecklat version
 13. Hooks lag
 14. EM vågrörlese "3-dim" animation
 15. rörliga referens system (ej relativistiskt)
 16. Laddad partikel i El-Magn fält* häftigt
 17. Var verkar överljudsplan befinna sig? (örat saknas)
 18. RLC serie krets med likspänningskälla* intressant Potential visning
 19. Relativity ej så enkel att förstå
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 99-11-24
Fy/java/hwang/index.html