Trycket i en Ideal Gas

Fysik Java Lists: FyA| FyB|Hwangs    Ner till applet (i IE även Alt+J)

Denna java applet visar på mikroskopisk nivå hur gaspartiklarna (molekylerna) utöver tryck på väggarna genom kollisioner med väggarna.
I denna modell gäller att:

  1. Molekylerna följer Newtons rörelselagar.
  2. Molekylerna rör sig i alla riktningar med lika sannolikhet.
  3. Det finns inga kollisioner mellan molekylerna. (I en gas, som inte är mycket komprimerad, så är partiklarna så små och avstånden så stora att man kan bortse från kollisioner de emellan.)
  4. Molekylerna har "elastiska kollisioner" med väggarna.
  5. Blir det okontrollerbar kan du trycka Återställ
Du kan ändra följande "parametrar" (beskrivna egenskaper) genom att skriv i motsvarande fält och bekräfta med [Enter].
  1. N: Antalet molekyler
  2. p: Trycket i systemet
  3. v: Hastigheten hos molekylerna.
  4. Behållarens bredd (Klicka nära behållarens högravägg och dra) (OBS den "avlästa volymen" stämmer inte när man ändrar bredden av behållaren.)

Kolvens läge (som motsvarar volymen) påverkas sedan automatiskt enligt de angivna parametrar.
Animationen stannar när du trycker musknappen, och startar igen när du släpper den.

 

Prova vad som händer med volymen om:

Teori

Man kan beskriva detta med gasernas allmänna tillståndslag: pV = kNT där k = Boltzmans konstant = 1,381·10-23 J/K, N = antalet gasmolekyler, och T = Absoluta temperaturen i Kelvin

Kemister brukar använda pV = nRT där n = antalet mol av gasen och R = 8,314 J/(mol·K).

p1V1/T1 = p2V2/T2 är ett bra sätt att sammanfatta flera klassiska gaslagar. Förutsättningen här är att man inte ändrar antalet gasmolekyler. Man MÅSTE använda en temperaturskala som börjar från absoluta nollpunkten. Även trycket måste vara absolut (=inkludera lufttrycket, inte bara vara ett "övertryck". När man mäter t ex ringtryck på ett däck så är det eg. "övertryck" [ovanför atmosfärstrycket] man mäter). Däremot kan man använda vilka enheter man vill för tryck, temp och volym, bara man använder samma enhet i båda vänster och höger led.