Friktionskraft

Fysik Java Lists: FyA| FyB|Hwangs    Ner till applet (i IE även Alt+J)

Massan m1 vilar ovanpå massan m2 som är förbunden genom ett lätt snöre över en lätt, friktionsfri trissa till en tredje massa m3.

Tygnden, i Newton, hos varje kloss visas vid dess nedre högra hörn. Genom att klicka med musen inuti en kloss kan du ändra dess tyngd. Högerklick ökar, vänsterklick minskar.

Friktionskoefficienten är samma mellan klossarna och mellan kloss och bord. Man kan andra friktionskoefficienten, µ, genom att skriva in ett lämpligt värde mellan 0.0 och 1.0 i rutan i appletens topplist. OBS använda . som decimaltecken. (Man kan även skriva ett negativt värde men det blir orimliga saker som händer!)

Till vänster i diagrammet visas ett kraftparallellogram för m2 .

 • Lek med det! Vid vilka villkor skulle det bli så här:
  1. m1 och m2 skulle inte accelerera? (dvs Nettokraften = 0.)
  2. m1 och m2 accelerar tillsammans.
  3. m1 och m2 har olika acceleration. (a1 a2 Vilken är större?)


  Massorna är m1, m2, m3 , accelerationerna är a1 , a2 , a3 .

  Normalkraften mellan m1 och m2 : N12 = m1 g, (där g är tyngdaccelerationen)

  Normalkraften mellan m2 och bordet: N2 = (m1+m2) g

  Spännkraften i repet är T

  För m1 är det bara friktionskraften från nedre klossen som kan accelerera den: f12 = m1 a1

  För m2 om T > ( f12 + f2 ) då finns det en kraft över som kan accelerera m2: T - ( f12 + f2 ) = m2 a2

  Spännkraften i tråden T = m3 g - m3 a3 och a3 = a2 då de är sammanbundna.

  Om man löser denna ekvationssystem, kan man få fram accelerationerna.