Fysik Java Lists
FyA| FyB|Hwangs

Kraftdiagram för kropp på lutande plan

  till applet

För att kunna analysera krafter på en kropp på en lutande plan måste vi kunna känna igen alla. Detta appletprogram visar alla krafterna på en kloss på ett lutande plan.

Användning:

  1. En kloss sitter på ett lutande plan
    Ändra vinkeln genom att dra i ringen vid högra kanten eller genom att skriva in vinkeln i vinkelfältet längs toppen (och slå Enter)
  2. Röda pilen visar tyngdkrafter (som har 2 gröna komposanter, längs och vinkelrätt mot planet). Du kan ändra tyngden (mg) genom att dra i spetsen av den röda pilen eller fylla i mg fältet.
  3. Gula pilen (vektorn) är normalkraften Fn
  4. Skapa en yttre kraft F på klossen genom att dra med musen ifrån övre högra hörnet. (Om musen är inom ringen är F=0.
  5. Efter att dragit ut yttre kraftpilen kan man ändra dess riktning genom att dra i dess spets. Vill du ändra dess storlek får du återställa eller börja dra ifrån hörnets ring igen.
  6. Normalkraften kommer att vara avhängig av mg, F och vinkeln.
  7. Om det finns ett värde ifylld i friktions koefficient rutan (accepterar 0-1,0) så visas friktionskraften med en blå vektor.
  8. Alla krafter tillsammans bildar nettokraften NF (den svarta pilen). Det blir den som skapar ev. acceleration hos klossen, enligt F = ma.

Undersök:

När blir Normalkraften Fn noll?
Om man bara ändrar riktningen på yttrekraften, när blir NF störst?

Upp
Dokument slutlinje
Applet © Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Sidan översatt/anpassat CFL Jeff Forssell; Applet delreviderat: Anders Ericsson
Senaste uppdatering 2005-09-26
/javaapplets/Fysik/java/hwang/forceDiagram/forceDiagram.htm