Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Laddad partikel rörelse i El/Magn Fält till applet
.

 1. Partikeln börjar vid origo
 2. Blåa pilen vid origo visar magnetiska fältet (alltid Y riktning)
 3. Röda pilen vid origo visar elektriska fältet
 4. Vänster klick och drag nära spetsen på E pilen ändrar E fältets storlek och riktning, svarta pilen i X-Z planet visar "drift" hastigheten Vd
 5. Du kan också skriva in värden i textrutorna överst för att ändra E fältet, B fältets styrka, q/m (laddning till massa förhållandet). t rutan visar hur mycket tid som förflutit.
 6. Ändra koordinatsystem:
  1. Flytta origo: Vänster Klick och dragnära origo
  2. Synvinkel: Höger Klick och drag i fönstret
 7. Ändra begynnelsehastighet V:
 8. Höger Klick och drag i fönstret
 9. Ändringarna ovan beror på var du trycker musknappen
 10. (X-Y, Y-Z eller Z-X planet, observera färgen hos axlarna)
 • Tryck start knappen för att starta animationen
  1. Partikelns läge, begynnelsehastighet (x,y,z) och Perioden (tid för en "svängning") visas i övre vänster hörnet
  2. Under animationen
   1. Om bana inte ligger i X-Z planet :
    1. är dess färg GRÖN
    2. Den svarta kurvan visar projektionen av banan på X-Z planet.
   2. RÖD pil visar partikelhastigheten
   3. BLÅ pil visar kraften som verkar på laddningen.
   4. Tryck VÄNSTER mus knappen för att stanna/fortsätta.
   5. Synvinkel: Höger Klick och drag i fönstret
   6. Bocka [ ] rutan till höger om reset knappen i toppraden för att spara spåret, om du vill kunna vrida synvinkeln (OBS Reset tar bort alla spår, även inskrivning av nya värde, fungerar detta ?)
  3. Reset knappen återställer kooordinatsystemet till ursprungsvärden
  till applet | Upptill topp

  Physics Law:

   The Lorentz frce acting on a point charge q is given by

   F = m a = q ( E + V X B )

  1. If E=0.  F = q V X B is perpendicular to both V and B (example 1)
   1. If initial velocity V is perpendicular to magnetic field B, the change will move in a circular orbit with
   2. P = m V = q R X B
    (R is the radius of the circular motion)
   3. The period of the motion is not depend on the velocity
   the angular frequency (also known as cyclotron frequency)
    w = q B / m
   1. Try with larger q/m value (let q/m=0.1) ! charge moves along B field
  2. If EXB exists, the charge will drift in that direction with drift velocity Vdrift = EXB/|B|2 .
  3. called "E cross B drift " (example 2) ( example 3)
   Try it with a larger q/m value ( let q/m=0.1 => smaller radius R)!
  till applet  |   Upptill topp
  Dokument slutlinje
  © Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
  Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
  Senaste uppdatering November 10, 1999
  Fy/java/hwang/emField.html