Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB|Hwangs
 Multimeter eller Universalmätare Ner på sidan till applet
Amperemätare mäter ström, voltmätare mäter spänning och ohmmätare mäter resistans. Dessa instrument kombineras ofta i en enda som kallas multimeter eller universalmätare (även VOM = volt-ohm-milliammeter).

Visarinstrument (Analoga=ej digitala) versioner av amperrmätare och voltmätare använder en galvanometer som använder magnetiska krafter. En visarnål avlänkas mot en fjäder proportionellt mot strömmen som går genom dess spole.
En bra amperemätare skall ha en låg resistans jämfört med kretsen.
En bra voltmätare skall ha hög resistans.
Galvanometern i denna multimeter har fullt skalutslag för strömmen 50uA och en inre resistans av 2k ohm. När det finns en bock i [ ]Rm rutan (upp till vänster) fungerar mätaren som en Riktigmätare som påverkar kretsen som den skall mäta på. Om man tar bort bocken fungerar den som en "perfekt" mätare som inte påverkar kretsen alls (omöjligt). Prova att byta i olika sammanhang för att se hur mätaren påverkar!


Man kan köra mätare i olika Modes       Upp
1. Välj : (Voltage =spänning/Current=ström/Resistance=resistans).
2. Välj lämplig mätområde (så värdet inte överskrider fullt skalutslag).
3. Välj likspänningskällans utspänning V och resistorerna R, R2 genom att klicka på respektive och skriva i markerade topprutan.
     Man kan också ändra de (och R2) med mus klick:
          Höger/vänster klick en gång, öka/minska värdet.
          Höger/vänster klick två gånger, öka/minska ändringssteg (ändringshastighet).
                {dV och dR visas i grått nedanför kretsen}
Om du håller musen nedtryck mer än 1 sec, börjar värdet bläddrar fram.
Enheten för resistans här är kilo-ohm. "%" på ommeter skalan föreställer "oändligt"
4. Tryck [OFF/ON] knappen för att koppla/lossa mätaren från kretsen.
Om mätaren överbelastas "går" säkringen (=grönlinje på vit bakgrund). Byt till lämpligare mätområde och tryck [ON] igen.

En förenklad schematiskt kopplingsschema visas i nedrehögra hörnet och den visar även mätarens del av kretsen.

De olika Modes:
1. Mode: Voltage VR mäter spänningen över en komponent (parallell kopplat med den, som man alltid gör med V). R och R2 är kopplade i series. Mätaren mäter spänningen över R när den kopplas ( [ON] )
2. Mode: Current IR mäter strömmen i en krets. Strömmätare kopplas alltid i serie med kretsen
3. Mode: Resistor R mäter resistans för en resistor. Mätaren har egna batterier som strömkälla (3V eller 3+9V). Galvanometern kopplas som en voltmätare för 3 till 12 Volt beroende på område. (Om man kortslutar test trådarna {= 0 ohm}, blir det fullt skalutslag. Man bruka ha en extra variabel resistor för att se till att det blir fullt utslag även om batteriets spänning har ändrats.)

Övnings mode: om du klickar i mitten av mätare (vita cirkeln) försvinner visaren och avläsningen. Du kan nu varierar [ ]Rm, range och ev. annat. Man kan se den "equivalent circuit" (förenklat kopplingsschemat ner till höger i applet) och sedan räkna ut vad som skulle visas och skriva in det i tomrutan. När du trycker ENTER, får du reda på om det var rätt. Du får 3 chanser.

Den okända resistorn kopplas i series med en känd och vidare till spänningskällan. Spänning som mäts V beskrivs av:
V= R_känd/(R_känd + R_okänd) *Vo      Vo är spänningen vid fullt skalutslag
Detta är ingen linjär funktion av R_okänd så skalan blir inte linjär. Man får 0 längst "upp" (höger) och oändlighet (% på denna javas skala) längst ner. Skalan "hoppar" mer och mer ju längre åt vänster man kommer.

När i Resistance mode har mätaren lägre spänning på den röda (+) än den svarta. Detta är i praktiken vanligt trots att det bryter mot vanliga standarden. (Viktigt om man mäter på saker med olika resistans åt olika håll, som dioder).   Upp till applet   ||   Uppsidans topp


"Thank you, Jeff Forssell, for your valuable suggestions."
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/utvecklat/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 1999-09-27
Fy/java/hwang/electronics/multimeter.html