Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA| FyB|Hwangs
Kastbana (med/utan luftmotstånd)   till applet

Luftmotståndet F beskrivs av F = -kv². Om du låter k = 0 visas banan utan luftmotstånd. mera om Luftmotstånd Fram till Annars kan du skriva in värden (som får vara rätt små, < 0.001, annars kommer det ingenstans). Man kan också skriva i tio-potens format som i kalkylblad. T.ex. 0.00005 kan skrivas 5e-5. Man kan också skriva utgångshastighet v i rutan i toppraden. Sista rutan bestämmer skalfaktorn för hur bana ritas upp. Ett stort tal ger en mer komprimerad bild. x , y koordinaterna, och även angivna xmax och ymax skall hela tiden tolkas *100. Man kan välja utgångsvinkel genom att klicka och dra i spetsen på gula pilen. [Reset] suddar bort allt banor och bandata på fönstret. (däremot behålls inställningar i topprutorna och startvinkeln).

I idealiserade fallet (utan luftmotstånd) ger vinkeln 45° den längsta kastvidden. Hur är det om man har luftmotstånd? Kolla! (Man kan fininställa vinklar genom att dra längre bort från pilen) Exempel med flera banor

Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-11-15 14:51
Fy/java/hwang/dragForce/dragForce.html