Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
1D-stöt. Bevarande av rörelsemängd

Översta raden: [Tiden] [m1] massan av vänstra kroppen; [m2] =massan av högra kroppen klicka med musen i kroppen för att ändra massan; [eta] man kan välja elasticiteten (1= helt eleastiskt, 0=oelastisk{=de fastnar ihop}); [Reset] Återställa till ursprungsvärden; [Start] ; [frame] = referens ram (lab= betraktaren befinner sig: lab(på labbgolvet); m1 (på första massan), m2 (på andra massan); cm = masscentrum.

Newton's law of motion look the same to all observers in inertial frames of reference.

It is equally true that if momentum is conserved in one inertial reference frame,

This java applet apply the above concept to one dimensional collision problem.

Two circular objects are confined to move in one diminution (between two gray blocks).

Press start button to run the animation.

Click the mouse button to pause. Click it again to resume the animation.

While the animation is suspended:

Press Reset to reset most parameters to default values. You can select different frame of reference to view the relative motion of all the objects.
Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2000-02-07
Fy/java/hwang/emWave/simulation.htm