Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Arkimedes Princip   till applet
En kropp som helt eller delvis är in i vätska upplever en lyftkraft lika med den undanträngda volymen av vätskan. (gäller även gaser)

När kroppen väger mindre än den totalla volymen av vätska den kan undantränga kommer den att flyta så att dess vikt är lika med den undanträngda vätskans vikt.

Du kan ändra kroppens densitet (uttryckt i förhållande till vätskans) genom att dra med musen i toppen av det gråa i kvadraten upp till vänster. Sedan ändras kroppens färg:
  1. Mörkt = stor densitet
  2. Ljus grå = liten densitet
Blocket sjunker ner i vätskan tills dess vikt balanseras av tryckkraften från vätskan. Ner till höger visas ett disgram över trycket (P pressure) vs. djupet (Y).
"Den undanträngda vätskan" rinner över till kärlet till vänster .

När blocket flyter, kan du klicka och dra i den för att avlägsna den från jämviktsläget. När du släpper den kommer den att oscillerar upp och ner. ("enkel harmonisk rörelse")
Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Sunday, January 30, 2000
Fy/java/hwang/buoyantForce/buoyantForce.html