Fysik Java Lists
Tillbaka till FyA! FyB!Hwangs
Flerfaldiga bilder från 2 plana speglar   till applet
Drag i den gröna cirkeln för att ändra vinkeln mellan speglar.

Objektet som avbildas är den röda cirkeln (med gul bakgrund). Om man dra ut den bildas en blå svans, så man får ett objekt med riktning. Man kan även dra ändan av blåa linjen.

Om man dubbelklickar utgår det ljusstrålar från den röda cirkeln. Det kan bilda vackra mönster.

Om man vänsterklickar visas normalerna mot speglarna (eller deras förlängning) som ger bildernas lägen. (Normal = linje vinkelrätt mot en yta)
Hur är en kaleideskop konstruerad? Ett rör med speglar och i ena ändan små bitar av färgat glas mm. som tillsammans med speglarna bildar blomster-liknade mönster. Vilken vinkel bildar speglarna i en sån?

Besläktade appletprogram:
Bild i en Plan spegel. appletprogram
Ett spel med användning av en spegel.

Ursprungstexten:

Rays of lights are reflected from the mirror, each ray satisfying the law of reflection.
It is fun to play with two plane mirrors,  multiple images are formed.
Would you like to try it with this java applet?
Usage
There are two plane mirrors with an initial angle of 120 degree.
Click the green circle and drag the mouse to change the angle.
The red circle (with yellow background) and the blue line on the left of the mirror , represent the object to be play with.
Click inside the red circle or near the end of blue segment and drag the mouse to change size/location/orientation of the object.
Right click the mouse button to show the relations between images.
Rays of light will emit from the red circle if you click mouse button twice.
Find out the light paths and their relations to the images.
Play with it and enter the physics of optics. 
Upp
Dokument slutlinje
© Fu-Kwun Hwang Hans andra java applets
Översatt/anpassat SSVH Jeff Forssell
Senaste uppdatering Wednesday, January 24, 2001
Fy/java/hwang/image_e.htm