Ma Skrivsätt för Svårare Matematik

På denna sida: Ner till Jämförelsetabell över olika skrivsätt
Ner till Andra skrivsätt som används i kalkylprogram
Andra sidor: Bakåt till Skriva Ma på dator Miniräknare Fram till
Mera om multiplikation Fram till  Skrivsätt som kan användas i de självrättande övningarnaFram till
Olika talsystemFram till Tangentbordet på bärbar dator Fram till
Datorer & Tal Fram till  

Vi kommer att behöva skriva saker där "de fyra räknesätten" (+ - × ÷) inte räcker. Grafritande räknare och vissa mer avancerade tekniska räknare kan ha skrivsätt (i synnerhet på skärmen) som liknar datorns. Här följer en liten samling på olika skrivsätt:

 
Bokskrivsätt i ord dator
t.ex. kalkylprg.
enkel
miniräknare
tekn räknare Resultat
32 3 i kvadrat 3^2 ev 3[×][=] 3[x2] 9
35 3 upphöjt till 5 3^5
3**5
ev 3[×][×][×][×][=] 3[xy]5[=]
3[yx]5[=]
243
(kvadrat)roten ur 3 (3)^.5
rot(3)
[3] [3] 1,73 osv
= 21/3 tredjeroten ur 2 2^(1/3) inget 2[xy](1/3)[=]
2[xy]3[1/x][=]
1,25 osv
sin 45° sinus för 45 grader sin(radianer(45))
sin(45/180*pi())
inget 45[sin]
{mode= DEGree}
1,25 osv
cos 45° cosinus för ... cos(45/180*pi()) inget 45[cos] 0,707osv
tan 45° tangens för ... tan(45/180*pi()) inget 45[tan] 1
vinkeln som ger sin=0,5
(boken skriver inte vad det
heter:) arcsin 0,5
arcussinus för 0,5 asin(0,5) inget 0,5[sin-1] 30

Andra skrivsätt som används i kalkylprogram:

kvadratrot av x =rot(x) ev. sqr(x) eller sqrt(x)
e upphöjt till x = exp(x)
10 logaritm av x =log(x)
naturliga logaritm av x =ln(x)
vinkeln med sinus värdet x =asin(x) eller arcsin(x)
Upp till sidans topp


©CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-04-08
/delat/ ma_o_it/skrivma2.htm