Skriva Ma på dator

På denna sida: Addition&Subraktion (+ &-) Ner till Multiplikation (gånger) Ner till
Division (dela) Ner till Fullstor PC Tangentbord Ner till
Andra sidor: Mera om multiplikation Fram till Svårare Ma skrivsätt Fram till
Binära tal Fram till Olika talsystemFram till
Miniräknare Fram till Tangentbordet på bärbar dator Fram till
Datorer & Tal Fram till Övningar i att skriva Ma på datorFram till

Addition & subtraktion precis som vanligt 12-5=7 6+8=14
Ett problem som kan uppträda med miniräknare är att införa negativa tal. Då kan det bli fel om man använder subraktionsknappen [-]. Då måste man använda teckenbytesknappen [+/-] (eller [ (-) ] på vissa räknare). Ibland måste man slå den efter talet.

Multiplikation (gånger) =4*(3)=4(3) Vi kommer att använda 4*3 mest. (Tecknet * kallas "asterisk" eller "stjärna" och kan hamna lite olika högt i olika fonter.) De flesta dataprogram förstår inte om man skriver 4(3) eller 5y, man får skriva 4*(3) eller 5*y.     Upp

Division (delat) har många skilda skrivsätt. Se alla sätt till höger att skriva samma flerdelad bråk.
[¸] finns på tangenten på miniräknare. [¸] eller [/] finns på dator. Man kan se [:] i gamla uppställningar och i skala t.ex. 1:50000
GIF visar olika vanliga skrivsätt för invecklade bråk

Vi rekommenderar att du lär dig känna igen och använda sättet som visas med fetstil ovan. Dvs använd parenteser runt täljare resp nämnares beståndsdelar: (täljarens delar)/(nämnarens delar).     Upp

Fullstor PC tangentbord med Numerisk tangentbord

En vanlig PC tangentbord har en speciell del till höger som kallas "numerisk tangentbord" numeric keypad som har siffrorna grupperade på samma sätt som på en miniräknare. Också de vanliga räknesätten(+ - × ÷), decimaltecken och en extra ENTER knapp finns längst ner till höger. Trots att tangenterna för multiplikation och division är markerade med × och ÷, blir det * och / på skärmen.

I översta vänstra hörnet av denna del finns tangenten Num Lock.
Num lock "på": Tangenterna fungerar som tal.
Num lock "av": tangenterna fungerar som redigerings och flyttningstangenter.

I vissa program (=engelskspråkiga) förväntas punkt som decimaltecken, så då får man använda vanliga tangentbordet för att sätta dit decimalpunkt i stället för komma.     Upp
103 knapp tangentbord
Vanliga tangentbordet

Några tips

Bärbara datorer har inte plats att sprida ut 103-105 tangenter. till Hur man skriver Matte på Tangentbordet på en bärbar dator (laptop)Fram till

Upptoppen av sidan      Övningar att skriva Ma-uttryck i enrad Fram till

© CFL Jeff Forssell /HK
senaste uppdatering 2005-03-04
/delat/ma_o_it/skrivma.htm