Mera om Skriva Ma på dator

På denna sida: Ner till Datorer & Tal Ner till Multiplikation (gånger)
Andra sidor: Fram till Miniräknare Fram till Svårare Ma skrivsätt
Fram till Binära tal Fram till Olika talsystem
Fram till Övningar Fram till Tangentbordet på bärbar dator

Datorer och tal: Datorer är suveräna på att jobba med tal. Allt de gör är egentligen att arbeta med en lång rad av binära tal (som 01010010 00011010 11100101). Dessa ettor och nollor kan sedan tolkas av olika program så de får mening för oss. Ofta är det just vanliga siffror och bokstäver. Men det kan också bli musik, andra ljud, bilder, tillverkade artiklar, specialeffekter i filmer, mm. Men att saker skall gå in i en rad till datorn gör att vanliga uttryck (som t.ex. bråk) från matematiken kan få ett annat utseende än de brukar ha i våra läroböcker. Därför kan det vara bra att redan nu prata om olika sätt att skriva Ma (=matematik) uttryck. Det kan underlätta för oss att kommunicera med varandra om matte när vi använder e-mail och skärpa vår förmåga att använda både miniräknare och datorer. Om man kan skriva på detta sätt-har man också nytta av att tekniska räknare kan de vanliga räknereglerna (och man slipper skriva upp och slå in mellanvärden i längre beräkningar). Det också gör det lättare att göra självrättande insändningsuppgifter och interaktiva läromedel (sådana som ger direkt svar tillbaka till dig).      Upp

Multiplikation (gånger) =4*(3)=4(3) kan alla vara sätt att skriva "fyra gånger tre". Första sättet (med halvhög punkt) är det som brukar användas i läroboken. Vi kommer att använda 4*3 mest. (Tecknet * kallas "asterisk" eller "stjärna" och kan hamna lite olika högt i olika fonter.)

Krysset × bruka vara vanlig på miniräknarens "gånger knapp" och är vanlig i USA och England. En nackdel med × blir, när vi kommer till algebra (bokstavsräkning) kommer vi att ofta använda bokstaven x för att beteckna någon "obekant", och då kan risk för förväxling med × vara stor. För Engelsmän, som använder en "halvhög" punkt · som decimal tecken, kan man förstå att de inte vill använda vår gångertecken. Även amerikanarna använder punkt (fast vanlig "låg" . ) som decimaltecken. Det är därför decimal tecknet på miniräknare brukar vara punkt och inte kommatecken. * som kallas asterisk är vanligast i dator sammanhang och även grafritande miniräknare använder samma tecken som gånger på skärmen. De flesta dataprogram förstår inte om man skriver 4(3) eller 5y, man får skriva 4*(3) eller 5*y.     Upp

Bakåt till Skriva Ma på dator  Övningar i att skriva Ma-uttryck i enrad Fram till

© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-04-08
/delat/ma_o_it/skriv-ma.htm