Övningar i att skriva Ma i en rad

funkar inte nu 2005-03-04

Det finns förklarande text som en del av varje fråga. Först kommer några väldigt enkla frågor för att kolla om du hittar de tangenterna du alltid behöver för att skriva matematiska uttrycken vi använder inom naturvetenskapen. D.v.s. siffrorna, räknesätten + - * / och decimaltecken , och parenteser ( ) .

Till övningsfrågor (MYCKET ENKLA) om siffror, +-*/ och () Fram till  1

Till övningsfrågor om ekvationer och olikheter, = <> Fram till 2

Till övningsfrågor om potenser, ^ ** rot() E (grundpotensform)Fram till 3


Om du märker att du behöver läsa mera, kan du gå till:
Bakåt till Hur skriver man Ma på dator?.


© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2005-03-04
/delat/ma_o_it/ma-enrad.htm