Olika talsystem

På denna sida: Ner till Decimaltal Ner till Binära tal
Ner till Hexadecimala och octala tal
Andra sidor: Bakåt till Skriva Ma på dator Svårare Ma skrivsätt Fram till
Mera om multiplikation Fram till  
Miniräknare Fram till Tangentbordet på bärbar dator Fram till
Datorer & Tal Fram till  

Decimaltal

Det talsystemet som vi brukar använda kallas decimaltal. Deci betyder 10. Förmodligen beror vanligheten av detta talsystem på att vi har 10 fingrar. Vårt sätt att skriva tal kallas Positionssystem.      Upp

Position (=plats) räknat till vänster
om "decimaltecknet"
7 6 5 4 3 2 1
106 105 104 103 102 101 100
1 000 000 100 000 10 000 1 000 100 10 1
Värdet en "etta" får i positionen

Historiskt har även talsystem baserat på talet 12 förekommit (duodecimal). (T.ex hos centralamerikanska indianer). Tolv verkade gudomlig på något sätt då månen gick runt jorden 12 gånger på ett år.      Upp

Binära tal (Binary numbers)

Med datorernas intåg har talsystemet baserad på 2 (binär eng: binary) blivit viktigt. Förstavelsen (prefix) bi- med mening "två" förekommer till exempel i engelska orden bicycle (tvåhjuling) och binocular ("två ögon" dubbel prisma kikare). Binära tal har fördelen att man bara behöver skilja på 2 siffror (1 eller 0 eller i praktiken spänning nära 5 volt och spänning nära 0 volt) i stället för 10 stycken olika siffror. Det kan man göra med enkla och snabba elektroniska kretsar. Tolkning och kopiering av binärtal blir väldig säker.

Position räknat till vänster
om "binärtecknet"
8 7 6 5 4 3 2 1
27 26 25 24 23 22 21 20
128 64 32 16 8 4 2 1
Värdet en "etta" får i positionen

Hexadecimala och Octala tal

Hexadecimala tal är sådana som har 16 som bas. Siffrorna blir 0123456789abcdef eller 0123456789ABCDEF. Man stöter ofta på de i dator sammanhang som ett kort sätt att skriva binära tal. Även octala tal (bas = 8) har förekommit i data sammanhang. Då räcker siffrorna: 01234567. Avancerad räknare kan ofta hantera dessa olika talsystem.      Upp


© CFL Jeff Forssell
2003-04-08
/delet/ma_o_it/binaryl.htm