(Alla frågorna) Nästa fråga (4. a)

3 (2p) Tre resistorer i serie har resistanserna 10, 12 och 18 ohm. Strömmen i kretsen är 3,0 A. Till vilken spänning är kretsen ansluten?
Det var rätt!
Lösning: Resistorer har (ersättnings)resistansen R tillsammans enligt
Rseries = R1+R2+R3=10+12+18=40 ohm
U=IR =3*40=120 Volt

Om man skulle göra en felanalys på denna uträkning för att bestämma lämplig avrundning skulle man finna att 3,0(+/-0,05)*40 (+/-1,5 då varje resistor har 0,5) skulle ge svar mellan 113,575 och 126,575, så 120 +/-7 Volt vore bästa uttrycks sättet. Att avrunda till en gällande siffra, 1*10^2 Volt är lite väl drastisk. 120 Volt känns inte helt fel även om 1,2*10^2 vore nog bättre. Rätt storleksordning, men du tycks ha avrundat väl grovt. Svara igen med minst 2 gällande siffror. Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Prova igen! Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm...] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
Spänningen söks. Vad binder ihop den med resistans och ström? Ohms lag U=IR (kanske vanligaste sätt att skriva den) där U= spänning (i Volt), I=ström (i Ampere) och R=resistans (i ohm) Men vad skall vi använda för R? De är seriekopplade. För seriekopplade resistorer kan man räkna ut deras "ersättningsresistans" (=vilken ensam resistans som skulle verka som de gör) med en enkel formel. R serie = R1+R2+R3 där R1=10, R2=12, R3=18
Prova själv innan du läser flera tips! I vårt fall blir ersättnings resistansen 10+12+18=40 ohm. I = strömmen = 3,0 A
Då alla enheter är SI enheter kommer även uträknade spänning att blir SI enhet (då, Volt). U = IR = 3,0*40


© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-03-06
Fy\delat\Fysik\ellaera\dp1-3.htm