(Alla frågorna) Nästa fråga (3)

2 (2p) Över en krets med fyra lika stora resistorer i serie mäter du resistansen 32 ohm. Hur stor resistans har varje resistor?
Det var rätt!
Lösning: Om varje resistor hade resistansen R skulle de tillsammans bli
Rseries = R+R+R+R = 4R
32 = 4R ger R=32/4 = 8 ohm Nu var dessa resistorer kopplade i serie. Fyra seriekoplade resistorer. För sådana gäller det enkla förhållandet att man addera resistanserna. Rserie=R1+R2+osv. Du kanske har använt den svårare formeln som gäller för parallella reistorer. Prova igen!
För seriekopplade resistorer kan man räkna ut deras "ersättningsresistans" (=vilken ensam resistans som skulle verka som de gör) med en enkel formel. R serie = R1+R2+R3+R4 I vårt fall har alla resistanser samma värde, vi skulle kunna säga R. I detta fall Rserie = R+R+R+R = 4R 32 ohm = 4R vad är då R?


© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-02-17
Fy\delat\Fysik\ellaera\dp1-2.htm