(Alla frågorna) Nästa fråga (2)

1 (2p) Beräkna resistansen hos en enfasig värmeapparat som tar 2,2A när den är ansluten till 230 V DC.
Perfekt svar (104,54545...) om vi inte sade att du skulle runda av. Vad blir det då? Prova igen! Aj, Aj! Hur rundar du av egentligen! Det vore faktiskt rätt bra att runda av till 3 gällande siffror som du var på väg att göra. Men vad var siffran "bakom" 4? (104,54545...) Prova igen! Om det hade stått 220 V (som var vanligt förr) skulle detta vara rätt. Men det står 230 V (det är uppmätta [effektiv] värde i fall du undrar). Prova igen! Nu går det säkert bra. Det var bra! Lämpligt antal gällande siffror, trots att det var bara 2 gällande siffror i strömmen. Annars skulle man vara tvungen att avrunda till 100 V som innebär rätt stor procentuell avrundning.
Lösning:
R=U/I från Ohms lag
ger R = 230/2,2 = 104,54545... = ca 105 W
Det var bra! Lämpligt antal gällande siffror, om man använder den grova tumregeln Svaret får inte ha fler gällande siffror än minst exakta ingående mätvärde (vid gånger och division). Det var bara 2 gällande siffror i strömmen. Samtidigt blir det en rätt stor procentuell avrundning, så avrundning från 104,54545... till 105 Volt vore eg. att föredra. (Om första gällande siffra är en "1" kan det ofta vara lämpligt att ta med en "extra" siffra.)

Lösning:
R=U/I från Ohms lag
ger R = 230/2,2 = 104,54545... = ca 105 Volt
Gå du vidare till nästa uppgift! Nästa fråga (2) Rätt! I alla fall om läraren har sagt att avrunda till en decimal.
Lösning:
Ohms lag U=IR kan skrivas:
R= U/I =230/2,2=104,5454545 avrundat till en decimal blir 104,5 ohm
Men egentligen vore det med tanka på antalet gällande siffror i ingående mätvärden så borde svaret uttryckas med 2 eller möjligen 3 gällande siffor. När svaret börjar med en etta som i detta fall kan man vara lite frikostigare. och ta 105 ohm hellre än 1,0*102 ohm eller 0,10 kohm. Gå du vidare till nästa uppgift!
Resistansen söks. Vad binder ihop den med spänning och ström? Ohms lag U=IR (kanske vanligaste sätt att skriva den) där U= spänning (i Volt), I=ström (i Ampere) och R=resistans (i ohm) Lös ut R! Hur? Dela med I! ger R = U/I (Ohms ursprungliga sätt att skriva. Man kan också säga att den utgör en definition för vad "resistans" betyder) Förresten vad betyder "enfasig" i frågan? I och med att apparaten matas med likspänning (DC=Direct Current) så spelar den ingen roll. Enfasig och trefasig är vanliga typer av växelspänning. Enkla värmeapparater (som består av bara motståndstråd (och inte har fläkt eller andra delar som kan påverkas av att strömmen ändrar riktning)) kan köras på båda växelspäning eller likspänning utan problem. Så varken "enfasig" eller "DC" komplicerar detta problem. Gör insättning! Avrunda svaret!


© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering -02-17 12:08
Fy\delat\Fysik\ellaera\dp1-1.htm