delprov 1 Ellära

Ellära Delprov om Ohmslag och Ersättningsresistanser

Allmänt om interaktiva "tutorial" frågor | Hur gör du med just dessa frågor?
Hjälpmedel: formelsamling och miniräknare Max poäng: 32

1 (2p) Beräkna resistansen hos en enfasig värmeapparat som tar 2,2A när den är ansluten till 230 V DC.   Svara
2 (2p) Över en krets med fyra lika stora resistorer i serie mäter du resistansen 32 ohm. Hur stor resistans har varje resistor?   Svara
3 (2p) Tre resistorer i serie har resistanserna 10, 12 och 18 ohm. Strömmen i kretsen är 3,0 A. Till vilken spänning är kretsen ansluten?     Svara
4 (2p) I en seriekrets med två resistorer anslutna till 12 V DC är R1=600 ohm, R2= 200 ohm. Beräkna strömmen samt delspänningarna U1 och U2
a) Strömmen I       Svara
b) Spänningen U1      Svara
c) Spänningen U2      Svara
5 (2p) I en krets ansluten till 230 V DC är belastningens resistans 108 ohm och totala resistansen i matningsledningen 2,0 ohm. Beräkna:
a) strömmen i ledningen    Svara
b) spänningen över belastningen      Svara
c) spänningen över ledningen      Svara
6 (2p) En kokplatta med effekten 600 W är inkopplad i 20 min. Beräkna kostnaden om energipriset är 45 öre/kWh!   Svara
7 (2p) En parallellkrets med två resistorer R1 = 1,0 kohm och R2 = 0,80 kohm är anslutna till 12 V DC. Beräkna:
a) grenströmmen I1       Svara
b) grenströmmen I2      Svara
c) och huvudströmmen I      Svara
8 (6p) Anslut en resistor R3 = 0,40 kohm i serie med R1 och R2 i kretsen i uppgift 7. Beräkna:
a) hela kretsens resistans    Svara
b) huvudströmmen I       Svara
c) grenströmmen I1      Svara
d)och grenströmmen I2      Svara
9 (6p) Beräkna saknade värden i nedanstående krets.
a) U1    Svara
b) U3   Svara
c) U4   Svara
d) R4   Svara
e) I2   Svara
f) I3   Svara


© CFL Lars Åkerlund / Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-02-12
/delat/Fysik/ellaera/delprov1.shtm