Allmänt om Övningsfrågorna i Ellära

Kolla först om du har fått dessa uppgifter på papper. Om du inte har dessa uppgifter tidigare, kan du spara uppkopplingstid genom att skriva ut frågorna med datorns skrivare. (Du kan även ha de bara kvar på skärmen trots att du kopplar ner.) Sedan provar du att läsa och lösa de i lugn och ro. Uppgifterna är tänkta som förberedelse för prov. (De kommer från ett gammalt prov) Märker du att du inte klarar de med bara det som är i huvudet & formelsamlingen, då måste du läsa på mera.

När du har fått ihop svar på en del av uppgifterna och noterat att du behöver hjälp med de andra kan du koppla upp till webstödet och redovisa dina lösningar och få tips på de som du gick bet på.

Du kan få mer information om dessa typer av frågor genom att klicka på [<?] länken bredvid [Svara] knappen. Du kan också hoppar dit nu och kolla: om "tutorial frågor"

till Interaktiva frågor om Ohmslag & Ersättningsresistanser Fram till

© CFL, Jeff Forssell
Senaste uppdatering 2003-02-17
\delat\Fysik\ellaera\delprov.htm