Ändra km/h till m/s

1 km = 1000 m     och     1 h (hour = timme) = 60 min = 60 * 60 s = 3600 s

t.ex 90 km/h

då blir 90 km / h = 90*1000m/ 3600 s = 90/3,6 m/s

rent allmänt på samma sätt:
km/h till m/s    dela med 3,6
m/s till km/h     × 3,6

Användbar "tumregel" när man gör körkortsteoriprov:
10 km/h är cirka 3 m/s
så vid 50 km/h går man 5*3 = 15 m/s ungefär

stäng detta fönster med × i övre högra hörnet!

CFL/ Jeff Forssell
2003-09-23
kmh2ms.htm