Tillbaka till (" Ins 5") SA B3    Fysik  Studiearbete B4 (Ins 6)    FyB Nat.Prov 98 (SA B6) Fram till

(den fjärde för Fy B ) (Quanta)

1. En svart kropp har temperaturen 1000 K. Den, i form av elektromagnetisk strålning, totalt utstrålade effekten är då 100 W. Temperaturen höjs till 3000 K. Hur stor blir då den utstrålade effekten? Svara

2. Bestäm de Broglie-våglängden för en proton som rör sig med en hastighet som är 0,50 % av ljushastigheten. Svara

3. En laser sänder ut ljus med våglängden 630 nm. Effekten i laserstrålen är 0,40 mW. Hur många fotoner per sekund passerar ett tvärsnitt av denna stråle? Svara

4. Utträdesarbetet för en viss metall är 2,0 eV. Man belyser metallytan med ljus av våglängden 340 nm. Vilken är den maximala hastigheten hos elektroner som lämnar metallytan? Svara
5. Ett röntgenrör drivs med spänningen 30,0 kV. Vilken är den högsta frekvensen på röntgenstrålningen? Svara


6. Då man belyser natriumånga med ljus av våglängden 330 nm exciteras natriumatomen från energinivån W0 till W3. Den så exciterade atomen kan avge sin energi i tre steg:

W3 -> W2,     W2 -> W1     och W1 -> W0 .

Övergången W2 -> W1 ger strålning med våglängden 1140 nm och W1 -> W0 ger våglängden 589 nm. Vilken våglängd ger övergången W3 -> W2 ? Se figuren. Svara

7. Beräkna för nukliden:     56
    26
Fe         (du måste använda Nuklidtabell med minst 6 decimaler [u], som den i slutet av Fy B boken. Gäller även e, p & n! )
    a) massdefekt Svara [u]   b) bindningsenergi Svara [MeV]   c) bindiningsenergi per nukleon. Svara [MeV]

8. Tritiumkärnans massa är 3,01550 u, och tritiumkärnan sönderfaller med b -aktivitet till med kärnmassan 3,01493 u. Hur stor rörelseenergi - uttryckt i MeV - kan b-partikeln maximalt få vid sönderfallet? Svara [MeV] Bortse från rekylen hos heliumkärnan. Elektronens vilomassa är 0,000548 u.

9. Bestäm hastigheten hos en neutron med kinetiska energin 0,050 eV. Svara

Upp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-05-21    Fy/insq/insq6.shtm   FyB Nat.Prov 98 (SA_B6)Fram till