FyB Studiearbete B4 (alla frågor) StuArb4 (Ins 6), fråga 3 Q Nästa fråga (4)

3. En laser sänder ut ljus med våglängden 630 nm. Effekten i laserstrålen är 0,40 mW. Hur många fotoner per sekund passerar ett tvärsnitt av denna stråle?

Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Om du försökte svara med P = Peta så är du på rätt väg men du borde ta hänsyn till gällande siffror och vi vill ha svaret utan prefixer. Prova igen! Om du försökte svara med P = Peta så är du på rätt väg men vi vill ha svaret utan prefixer. Prova igen! Bra svar, MEN gällande siffror! Avrunda lämpligt och svara igen! Du verka var på god väg!
Men det finns ett mycket alvarligt teckenfel i din tiopotens!! Gå tillbaka till dina uträkningar och kolla dels att hela nämnare finns i parentes och att all tecken på tiopotenser är rätta.
Sedan prova nya svaret!
Det var rätt!
Lösning:

Energi för en foton = Efoton=hf
Antal fotoner = E/Efoton  
P = E/t och c = l f ger att
antal/sek = antal/t = (E / Efoton) / t = ( E/t ) / Efoton = P/Efoton = P/hf = P/ (hc/l ) = Pl / (hc) = 0,40E-3*630E-9 / (6,626E-34*2,997920E+08) = 1,268613E+15 » 1,3 · 1015 fotoner/sekund
Man kan använda c = 3,00E8 m/s som är exakt till 3 gällande siffror utan problem.
Nästa fråga (4) Fram till

Ditt svar är cirka en faktor *10^3 ifrån rätta svaret. Det kan bero på att du har t.ex. tolkat "milliwatt" [mW, *10^-3W] som "mikroWatt" [µW, *10^-6] eller dyligt.
Kolla igenom och Prova igen! Ett bra svar! Men om jag använder de givna värden och tabellvärdena h = 6,626E-34 och c = 3,0E8 får jag = 1,267733E+15 (med c= 2,997920E+08 får jag: 1,268613E+15) men jag bör avrunda till hur många gällande siffror här? Prova igen! Ett bra svar, men du har kanske använt alltför avrandade väden. Om jag använder de givna värden och tabellvärdena h = 6,626E-34 och c = 3,0E8 får jag = 1,267733E+15 (med c= 2,997920E+08 får jag: 1,268613E+15) men jag bör avrunda till hur många gällande siffror här? Prova igen! Det svar du har uppgivit har vi inte känt igen som rätt eller ett av de vanliga felen.
Om du har bara råkat skriva fel, prova igen!
Vi skulle vilja alltid ge dig någon reaktion som hjälper dig. Det finns "tips" (oftast många, som du kan klicka fram en och en eller alla på en gång). Om du har provat "tipsen" och inte fått ledning som gör att du vet vad du vill prova, är det viktigt att vi får besked om det! Tryck på [Hmm..] knappen! Då får vi ett mail med informationen: frågan, vad du svarat och din e-mail adress. svaret du provat, ditt e-mail adress (och, om du fyller i "Hmm.."textrutan, det som du skriver där: fråga, kommentar, önskemål,..)
Vad söks? Hur många fotoner som passerar per sekund vid en viss effekt. En foton är den minsta paketen av elektromagnetisk strålning för en viss frekvens. Efoton = hf där h är Planks konstant och f är frekvensen för ljuset. Men vi har inte fått f, däremot λ våglängden. För alla vågrörelser gäller: c = f λ där c betecknar hastigheten Då det inte står något om vilket ämne ljuset färdas i får vi anta att det är vakuum eller luft där c = 3.0*10^8 m/s Strålens effekt var 0,40 mW Watt = Joule / sekund   eller effekt är energi / tidsenhet
Uträkningsliknelse:
Ett visst stenkross producerar 420 ton grus per dag. Hur många lastbilar som lastar 6 ton får fara dit per dag?
Vilket tal (av 420 och 6) skulle "+ - * /-as" med vilken? Du kan tänka på samma sätt här. Med fotoner som lastbilar osv. Prova själv innan du läser flera tips! n = antalet fotoner per sekund P = E/t = n*Efoton = n*hf f = c / λ P = nh(c/λ) n = Pλ / (hc) =
Kom ihåg att parenteser om kring nämnare, när man räknar, räddar många poäng på prov! = 0,40E-3 * 630E-9 / (6,626E-34*3,0E8)
Räkna ut svaret och skriv in det med *10^ eller E!
Eller prova att skriva in uttrycket (utan "=", det tillhör inte uttrycket) direkt i svarsutan!
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-05-23 ; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq6-3.htm