FyB Studiearbete B4 (alla frågor) StuArb4 (Ins 6), fråga 2 Nästa fråga (3)

2. Bestäm de Broglie-våglängden för en proton som rör sig med en hastighet som är 0,50 % av ljushastigheten.

Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Om du har försökt svara i pm = pikometer så var svaret bra, men vi vill ha svaret skrivet utan prefixer (lämpligen med tio-potenser). Prova igen! Har du kanske skrivit 0,50% som 0,05 ? Det blir, efter decimal flyttning 2 steg, lika med 0,0050. Prova igen! Har du kanske skrivit 0,50% som 0,5 ? Det blir, efter decimal flyttning 2 steg, lika med 0,0050. Prova igen! Värdet blir 2,63903E-13 eller 2,640862E-13 beroende på värde på c) och man borde avrunda till 2 gällande siffror. Har du möjligen slarvat i avrundning? Prova igen! Du har fel på tio-potensen i svaret. Det finns de som har missat tiopotensen i hastigheten som har fått detta svar. Var god skriva i Hmmm.. rutan hur du har skrivit och tryck sedan på [Hmmm...] kanppen. Kom ihåg att det finns många tips till frågan! Prova igen! Du har nog räknat rätt ( ≈ 2,63903E-13 eller 2,640862E-13 beroende på värde på c) men borde avrunda till 2 gällande siffror. Prova igen! Om du har felläst 0,50% som 50% och tagit hänsyn till de relativistiska effekterna bör du får ett svar för våglängden på cirka 2,3E-15 meter. Då har du räknat jättebra på en uppgift som var svårare än tänkt! Men nu var hastigheten bara en hundradel av den du använt, så du behöver inte räkna relativistiskt när du räknar om detta.

Det var rätt!
Lösning:
v = 0,0050 c ger en relativistisk korrektion av bara 1,0000125.
så vi behöver inte räkna relativistiskt
λ = h/mv = 6,623E-34 / (1,007278 *1,661E-27 * 0,005 * 3.00E-8) = 2,63903E-13 ≈ 2,6e-13 = 2,6 *10-13 m = 0,26 pm
Nästa fråga (3) Fram till
Det svar du har uppgivit har vi inte känt igen som rätt eller ett av de vanliga felen. Se till att du inte har skriv någon text (som enhet eller l = osv) i svarsrutan. Svara med tal (eller taluttryck) som passar enheten som står efter svarsrutan (m)
Om du har bara råkat skriva fel, prova igen!
Vi skulle vilja alltid ge dig någon reaktion som hjälper dig. Det finns "tips" (oftast många, som du kan klicka fram en och en eller alla på en gång). Om du har provat "tipsen" och inte fått ledning som gör att du vet vad du vill prova, är det viktigt att vi får besked om det! Tryck på [Hmm..] knappen! Då får vi ett mail med informationen: frågan, vad du svarat och din e-mail adress. svaret du provat, ditt e-mail adress (och, om du fyller i "Hmm.."textrutan, det som du skriver där: fråga, kommentar, önskemål,..)
0,50% av c är väldigt fort. Behöver vi räkna relativistiskt ? Man kan se hur stora "relativiska effekter" det blir om man tittar på faktorn rot(1-(v/c)^2) 0,50% = 0,0050
rot(1-(0,005)^2) blir bara 1,0000125 så vi behöver inte räkna relativitiskt när vi har bara 2 gällande siffror i 0,50%. λ = h/mv är formeln för partikel våglängd
Prova själv innan du läser flera tips! λ = h/mv = 6,623E-34 / (1,007278 u *1,661E-27 kg/u * 0,0050 * 3,00E8 ) Prova skriva, i svarsrutan, ovanstående uttryck (utan enheterna) med åtminstone 3 gällande siffror i varje faktor. (Det är lämpligt att behålla hela mellanresultaten i räknarminnet och avrunda på slutet. Åtminstone har en mer gällande siffra än det antalet du skall ha i slutsvaret.) Det skulle bli: 6,62E-34 / (1,01*1,66E-27* 0,0050 * 3,00E8)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-04-28 ; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq6-2.htm