FyB Studiearbete B4 (alla frågor) StuArb4 (Ins 6), fråga 1 Nästa fråga (2)

1. En svart kropp har temperaturen 1000 K. Den, i form av elektromagnetisk strålning, totalt utstrålade effekten är då 100 W. Temperaturen höjs till 3000 K. Hur stor blir då den utstrålade effekten?
Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Temperaturen växer med en faktor 3, men effekten ökar MYCKET snabbare. Kolla Stefan Boltzmanns lag! Prova igen! Rätt

Lösning:
Me = sT4 beskriver hur utstrålning/per ytenhet beror av temperatur för en svart kropp. Så P borde vara P = Me * A där A är arean. P2/P1= AsT24/AsT14  è P2 = P1T24/ T14
P= 100 * 3000^4 / 1000^4 = 100 * (3000/1000)^4 = 100*3^4 = 8100 W

Hur man skall göra med avrundning här är inte helt givet. Om man tolkar nollorna i t ex 100 W som "gällande" borde man ha 3 gällande siffror men om de är bara decimalplatshållare borde man avrunada till 1 gä'llande siffra dvs 8 kW

Nästa fråga (2)

100E3^4 eller (100*1000) ^4 är inte samma som 100   * 3^4! Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen! Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm...] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
Vad efterfrågas?
Hur mycket effekt (watt) som utstrålas när man höjer temperaturen. I formelsamlingen finns Stefan-Boltzmanns lag
Me = sT4 beskriver hur utstrålning/per ytenhet beror av temperatur för en svart kropp. Kroppen kan antas ha samma yta, area, vid båda temperaturer. T skall vara i absolut temperatur [K = grader Kelvin] Effekten växer med T4 T ökar från 1000 k till 3000 K dvs med en faktor .. *3
Prova själv innan du tar flera tips! nya effekten borde bli * 34 större än gamla! dvs 100 * 3^4 Watt
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-04-23; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq6-1.htm