FyB Studiearbete B3 (alla frågor) StuArb3 (Ins 5), fråga 2 b Nästa fråga (2c)

2.Två mycket långa och från varandra isolerade ledare skär varandra under rät vinkel. I ledarna flyter strömmar, så som framgår av figuren nedan. Punkten P ligger i samma plan som ledarna. Bestäm den magnetiska flödestätheten till storlek och riktning i punkten P.
Vi skall först titta på riktningen av magnetfältet i P. Ange i svarsrutan med en siffra vilken riktning som magnetfältet från 2.0 A strömmen kommer att ha!
2 vinkelrätt korsade ledningar
 med punkt P
 25 cm från 2,0 A betonade
resten grå  Markerade riktningar där
1=åt höger;
2=inåt pappret;
5=upp ut från pappret;
 osv
Rätt!
Lösning:
Högerhandsregel 
tummen uppåtHögerhandsregeln ger om jag lägger höger tummen längs ledaren i strömriktning att mina fingertoppar skulle peka inåt pappret (skärmen).
Det har alltså motsatt riktning till fältet ifrån 5 A ledningen och kommer att motverka den!

Nästa fråga (2c) Fram till
Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Kolla att du har: svarat med en siffra som då betyder en riktning enligt den högra bilden ovan. Om du inte tycker att det kommer att ha någon av dessa riktningar, beskriv hur du tänker i Hmm.. rutan och skicka iväg det!
Kolla tipsen om du inte kommer fram!
Du skall bestämma "magnetfältets riktning" i en punkt, P, till höger om den lodräta ledaren där strömmen 2 A flyter uppåt. Magnetfältet runt en ledare bildar cirklar med ledaren i centrum. Det finns några varianter på "högerhands regel" som beskriver de runda magnetfält linjernas riktning. Försök själv innan du läser flera tips! Högerhandsregel 
tummen uppåt
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-12 12:01; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq5-2b.htm