FyB Studiearbete B3 (alla frågor) StuArb3 (Ins 5), fråga 2 a Nästa fråga (2b)

2.Två mycket långa och från varandra isolerade ledare skär varandra under rät vinkel. I ledarna flyter strömmar, så som framgår av figuren nedan. Punkten P ligger i samma plan som ledarna. Bestäm den magnetiska flödestätheten till storlek och riktning i punkten P.
Vi skall först titta på riktningen av magnetfältet i P. Ange i svarsrutan med en siffra vilken riktning som magnetfältet från 5.0 A strömmen kommer att ha!
2 vinkelrätt korsade ledningar
 med punkt P
10 cm från 5,0A och
 25 cm från 2,0 A   Markerade riktningar där
1=åt höger;
2=inåt pappret;
5=upp ut från pappret;
 osv
Rätt
Lösning:
Höger hands regeln ger om jag lägger höger tummen längs ledaren att mina fingertoppar skulle peka uppåt ifrån pappret( ut från skärmen)
Högerhandsregel 
tummen åt höger, 
P markeradeller sedd från höger:Sedd från höger,
strömmen kommer ut mot dig
Ögat visar varifrån man tittar på pappret
Nästa fråga (2b) Fram till
Magnetfältet i P kommer att vara vinkelrät mot papprets plan men kolla riktningen med högerhandsregeln:
Högerhandsregel 
tummen åt höger, 
P markerad
Prova igen! Det finns elever som svarat på denna fråga som om du skulle gälla kraften på 5.0 A ledaren om × skulle betyda en befintlig magnetfälts riktning. I Så fall skulle 3 vara rätta riktning.
Men det var inte det som efterfrågas! Man söker magnetfältets riktning i en viss punkt p. Enda magnetfälten i uppgiften är de som strömmarna ger upphov till. Se gärna Appletprogram om fält omkring rak ledare Länken öppnas i ett nytt fönster,
 stäng det sedan med × Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Kolla att du har: svarat med en siffra som då betyder en riktning enligt den högra bilden ovan. Om du inte tycker att det kommer att ha någon av dessa riktningar, beskriv hur du tänker i Hmm.. rutan och skicka iväg det!
Kolla tipsen om du inte kommer fram!
Du skall bestämma "magnetfältets riktning" i en punkt, P, ovanför den vågräta ledaren där strömmen 5 A flyter åt höger. Magnetfältet runt en ledare bildar cirklar med ledaren i centrum.
Se gärna Appletprogram om fält omkring rak ledare Länken öppnas i ett nytt fönster,
 stäng det sedan med × Det finns några varianter på "högerhands regel" som beskriver de runda magnetfält linjernas riktning.
Försök själv innan du läser flera tips! Högerhandsregel 
tummen åt höger, 
P markeradeller sedd från höger:Sedd från höger,
strömmen kommer ut mot dig
Ögat visar varifrån man tittar på pappret
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-05-02 ; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq5-2a.htm