FyB Studiearbete B3 (alla frågor) StuArb3 (Ins 5), fråga 1. b) Nästa fråga (2)

Rektangulärt spole med nedre kant i magnetfält betecknat med X 1. b) En spole på 5 varv har ena kortsidan nedsänkt i ett homogent magnetfält enligt figuren till höger. Då strömmen genom spolen är 1,5 A påverkas den av en kraft på 45 mN. Bestäm kraftens riktning. Rakt upp från pappret Rakt ner inåt pappret Neråt i papprets plan Åt höger i papprets plan Åt vänster i papprets plan Uppåt i papprets plan Nej. Magnetfältet går inåt pappret när det markeras med X. Kraften är alltid vinkelrätt mot magnetfältets riktning och strömmens riktning. Prova igen! Nej. Magnetfältet går inåt pappret när det markeras med X. Kraften är alltid vinkelrätt mot magnetfältets riktning och strömmens riktning. Prova igen! Kraften blir vinkelrätt mot både strömmen i tråden och mot magnetfältet. Så du är på rätt väg. Man brukar använda "högerhandsregeln" för att få rätta riktningen.
Högerhandsregel
rött=positiv strömriktning
blå= magnetfält riktning
svart=kraftens riktning
rött=positiv strömriktning
blå= magnetfält riktning
svart=kraftens riktning
Prova igen! Nej. Strömmen går åt höger i papprets plan. Kraften är alltid vinkelrätt mot magnetfältets riktning och strömmens riktning. Prova igen! Nej! Strömmen går enligt pilen åt höger i den ledaren som ger en nettokraft till spolen av fältet. Möjligen är elektronernas rörelseriktning i nedre ledaren åt vänster (då de är negativa).
Kraften är alltid vinkelrätt mot magnetfältets riktning och strömmens riktning.
Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Det finns tips du kan kolla på. F: Det var rätt!
Högerhandsregel
rött=positiv strömriktning
blå= magnetfält riktning
svart=kraftens riktning Lösning:
Strömmen går åt höger i spolens nedre kant i magnetfältet. Magnetfältet är riktad inåt pappret. Man lägger sin högerhand med tummer åt höger och fingrarna riktade inmot pappret så blir kraften uppåt från handflatan vilket också blir "uppåt" i papprets plan.

Krafterna som påverkar sidorna av spolen är motriktade (på grund av strömmens riktning) och tar ut varandra.
Nästa fråga (2) Fram till
Vad kopplar ihop riktningar på magnetiska fält, krafter och strömmar eller rörliga ladningar? Högerhandsregeln ger riktningen på kraften:
Högerhandsregel
rött=positiv strömriktning
blå= magnetfält riktning
svart=kraftens riktning
utsträckta fingrar = B magnetfältets riktning
utsträckt tumme = I strömmens riktning
Kraften riktad uppåt från handflatan (som man skulle trycka med handen) X X X betecknar att magnetfältet är riktad INÅT pappret!
X X X
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-04-08; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq5-1b.htm