FyB Studiearbete B3 (alla frågor) StuArb3 (Ins 5), fråga 1 Nästa fråga (1b)

1. En spole på 5 varv har ena kortsidan nedsänkt i ett homogent magnetfält enligt figuren till höger. Då strömmen genom spolen är 1,5 A påverkas den av en kraft på 45 mN. Bestäm magnetfältets flödestäthet. Spolens kortsida är 4,0 cm.
Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Rätt
Lösning:
Det blir bara kraften på de horizontella sidorna som ger någon påverkan (de krafter som verkar på de vertikala delarna tar ut varandra). F=BIl bestämmer kraften på en ledare men det var fem varv. B = F/(5Il) = 45e-3/(5*1,5*4e-2) = 0,15 T Kraftens riktning tar vi i fråga 1b

Nästa fråga (1b) Fram till
Ca 0.015 verkar vara fel med en tio-potens. Har du moöjligen satt in 45 mN som 4.5·10-3 i stället för 45·10-3 dvs 4,5·10-2?
Prova igen! Obs det var fem ledare som alla påverkas av denna fält! Prova igen! Obs! de fem ledares påverkan blir tvärtom! Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen!
Kolla Tipsen om du inte kommer fram!
Du skall bestämma "magnetfältets flödestäthet" B. Vad kopplar ihop B och F? F = BIl       ibland kallad "bil-formeln"
F = kraft     B= Magnetfältstyrkan
I = strömmen   l = längden av den påverkade ledningen De krafter som verkar på de vertikala delarna tar ut varandra. Det blir bara kraften på de horizontella sidorna som ger någon påverkan. F=BIl bestämmer kraften på en ledare ... men det var fem varv. Bild av platt hand med färgade pilarHögerhandsregeln ger riktningen på kraften. (utsträckta Fingrar=B; utsträckt tumme=I; Kraften riktad uppåt från handflatan (som man skulle trycka med handen)
Försök själv innan du läser flera tips! B = F/(5Il) = 45e-3/(5*1,5*4e-2) = 0,15 T
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-05-27 ; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq5-1.htm