FyB Studiearbete B2 (alla frågor) StuArb2 (Ins 4), fråga 3b Nästa fråga (4)

3. En tongenerator lämnar en växelspänning vars momentanvärde, u kan beskrivas som en funktion av tiden enligt:
     u = 14×sin ( 400p×t)
b) Vilken frekvens har växelspänningen? Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Rätt
Lösning:
sin(400pT) = sin(2p) om T = Perioden(svängningstiden) 400pT = 2p ó T = 2/400 ó f = 1/T = 200 Hz
Nästa fråga (4) Fram till
Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen! Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm...] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
Vad är det som söks?
Frekvensen f I formelsamling:
u = û sin(wt)
w = 2pf
f = 1 / T
om u = 14×sin ( 400p×t)
då kan vi se att w måste vara: = 400 p men då är w = 400 p = 2pf
Försök själv innan du läser flera tips! lös ut f ! f = 400 p / (2p) =
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-12 10:06; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq4-3b.htm