FyB Studiearbete B3 (alla frågor) StuArb2 (Ins 4), fråga 3a Nästa fråga (3b)

3. En tongenerator lämnar en växelspänning vars momentanvärde, u kan beskrivas som en funktion av tiden enligt:
     u = 14× sin ( 400 p × t)
a) Vad visar en voltmeter som kopplas till tongeneratorns utgång?
Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Det är rätt att största spänning för denna växelspänning blir 14 Volt, Men det kommer inte att visas på en mätare! (Man skulle se det med en oscilloskop däremot.) Vanliga mätare visar något som kallas effektivvärdet. Kom ihåg att det finns många tips om du fastnar! Prova igen! Det kommer in en faktor som innehåller 2 men som rot! prova igen! Det är rätt!
Lösning:
(En voltmätare kan ej följa med i svängningarna och visar därför effektivvärdet):
Ueff = Urms = Umax/Ö2 = 9,899495 » 9,9V (Umax = û = amplituden = 14 V) ("rms" betyder "root mean square")
Nästa fråga (3b) Fram till
Bra att du försöker avrunda, men det vore lämpligt med 2 gällande siffror här.
Man kan fråga sig om 400 har 1 gällande siffra. Problemet med "400" är att man inte vet om det är 1 2 eller 3 gällande siffror

4,0E2 skulle vara entydig 2 gs t ex.

Samtidigt just för denna frågan så spelar inte frekvensen någon roll, bara det beskrivs av en sinus funktion.
Men 14 är helt klart 2 g.s. och används för att nå svaret, så fler är så kan vi inte ta
så 9,899495 till 2 gällande siffror skulle bli vaddå? Prova igen! Jag misstänker att du räknat rätt med avrundat fel!
9,899495 till 2 gällande siffror skulle bli vaddå?
Att avrunda är inte bara att kapa! Frågan är om det är närmare 9,8 eller 9,9
Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen! Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm...] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
I formelsamling:
u = û sin(wt)
w = 2pf
f = 1 / T
Om en spänning beskrivs av U = û·sin(något), vad är största värdet det kan anta? Största värdet blir û = A = amplituden eller toppvärdet. I detta fall måste man förstås koppla sin mätare på växelspänning (oftast AC) annars kommer mätaren bara att svänga omkring noll! När man har kopplat på AC så går spänningen genom en likriktare först. En mätares visare (gäller även en LCD digital skärm) kan inte svänga mycket snabbt fram och tillbaka. Så om det inte är en långsam svängning kommer man att se ett slags "medelvärde". Detta medelvärde anger hur stor likspänning skulle ge samma verkan (som t ex värme). Det kallas effektivvärdet.
Prova själv innan du läser vidare! U = û/rot(2) är formeln för effektivvärdet U
û är toppvärdet eller amplituden.
Du kan skriva: 14 / rot(2) i svarsrutan!
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-12 11:22; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq4-3a.htm