FyB Studiearbete B2 (alla frågor) StuArb2 (Ins 4), fråga 1b Nästa fråga (2)

1. En 8,0 cm lång ledare rör sig vinkelrät mot ett magnetfält med konstant hastighet av 0,50 m/s . På 1,8 s passerar ledaren ett flöde på 1,2×10-4 Wb.
b) Beräkna den inducerade emk som uppstår i ledaren

Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Rätt
Lösning:
e=lvB= 0,08*0,5*0,00167 = 6,67E-5 V = 66,7 m V eller hellre avrundat: 67µV eller 6,7E - 5 V
Nästa fråga (2) Fram till
Bra uträknat! Men du verkar ha använt det avrundade värdet i a) uppgiften.
Även om du gärna bygger på en tidigare uträkning, använd helst oavrundat!
Sedan avrundar du slutsvaret på lämpligt sätt.
e=lvB= 0,08*0,5*0,00167 = 6,67E-5 V
skulle lämpligen avrundas i denna uppgift till vaddå? Prova! Kan du möjligen ha blandat ihop mV och µV? Du är fel med tiopotenser! Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen!
Om du inte kommer fram till rätt svar, kolla tipsen!
Emk söks. Detta är en ganska rakt formel tillämpning. Kom ihåg SI enheter!
Även du bygger på en tidigare uträkning, använd helst oavrundat! e = l v B =
Prova innan du läser flera tips! = 0,08 * 0,5 * 0,00167 = 6,67E-5 V = 66,7 m V eller hellre avrundat: 67µV eller 6,7E - 5 V
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-12 14:43; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq4-1b.htm