FyB Studiearbete B1 (alla frågor) StuArb1 (Ins 3), fråga 2 Nästa fråga (3)

2. uppföljningsfråga: Om man skulle rita en v-t diagram till denna fråga { En bil accelererar från stillastående till 110 km/h. Omedelbart efter det att bilen nått denna hastighet bromsas den tills den stannar. Tiden från start till stopp är 31 s. Då hastigheten ökar är accelerationen konstant. Likaså är accelerationen konstant under inbromsningen då hastigheten minskar. } kan det se ut på lite olika sätt. En av dessa är klart fel. En är mindre lämpligt på ett annat sätt (även om det skulle ge "rätt svar". Vilket är fel?
Ingen av ovanstående Alla av ovanstående
Denna bild har åtminstone konstant acceleration. Den är inte så lämplig ändå för att den har oändligt stor inbromsnings acceleration. Den måste kört in i en bergvägg!
Det finns ett annat alternativ som inte ens har konstant acceleration. Prova igen! I denna bild så uppfylls alla kriterier: konstant acceleration och deceleration. Inbromsningen är något kraftigare än accelerationen, men det är inget problem. Försök att hitta det diagrammet som är klart FEL. I denna bild så uppfylls alla kriterier: konstant acceleration och deceleration. Inbromsningen är ungefär lika med accelerationen, men det är inget vi kan förutsätta från frågan. Men den ger rätt svar. Försök att hitta det diagrammet som är klart FEL. Du har rätt = Det var den som var fel! I och för sig är i verkliga livet oftast övergångar mellan olika tillstånd ofta mera "avrundat", men denna stämmer inte med frågans förutsättningar. Om inte du vill kolla responser på de andra alternativen kan du gå vidare till:
Nästa fråga (3) Jo den finns en som är klart fel! Prova igen! Nej, åtminstone 2 helt uppfyller frågans förutsättningar. Prova igen!
Dessa kurvor är v-t hastighet, velocity, tid diagram. Du skall hitta den som INTE är rätt. Det finns ett javaappletprogram om s-t v-t a-t diagram En konstant acceleration ger en parabel kurva i en s-t diagram, en rätlinje i ett s-t diagram och en vågrätt linje i ett a-t diagram
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-09-19 ; /delat/Fysik/Binsu/ins3-2b.htm