FyB Studiearbete B1 (alla frågor) StuArb1 (Ins 3), fråga 2 Nästa fråga (2b)

2. En bil accelererar från stillastående till 110 km/h. Omedelbart efter det att bilen nått denna hastighet bromsas den tills den stannar. Tiden från start till stopp är 31 s. Då hastigheten ökar är accelerationen konstant. Likaså är accelerationen konstant under inbromsningen då hastigheten minskar. Hur lång sträcka har bilen tillryggalagt mellan start och stopp?
Använd inte prefixer (som kilo osv)! Du kan använda tio-potens skrivning enligt följande exempel:
2*10-11 skrivs: 2E-11   eller  2*10^-1l  eller  2*10**-11
Du är mycket nära rätta svaret! Kanske du har gjort en olämplig avrundning, eller litet fel avskrift!
110*1000/3600 * 31 / 2 = ?
Prova igen! Rätt
Lösning:
Gör man ett vt diagram ser man att under kurvan bildas en triangel. Dess area motsvarar den tillryggalagda sträckan. Vi behöver inte veta vilken tid som ger "toppen".
110 km/h =110*1000m/(60*60)s = 30,55…m/s blir höjden på triangeln, basen är 31 s så sträckan blir 30,556*31/2= 473,6111 » 474m eller ändå bättre 4,7E2 = 4,7·102m som visar 2 gällande siffor.
Nästa fråga (2b) Fram till
Det var inte rätt.
Men det verkar som om du har räknat rätt på att räkna om hastigheten från km/h till m/s och att du har multiplicerat med tiden.
Om man hade haft hastigheten, 110km/h, HELA TIDEN, 31s, då hade sträckan blivit ungefär så här lång, (900-970m).
Men i uppgiften står att man har båda (konstant) acceleration från noll och tillbaka till noll under denna tid. Många elever har varit bekymrad av att man inte visste hur långt tid som acceleration resp bromsning tog. Då har de tänkt: "De kanske menar 31 s för varje del." Då kan man få ett svar i denna storleks ordning. Prova att rita några tänkbara vt-diagram för denna förlopp (alltså att man hinner båda under 31 s, t ex acceleration i 15s och inbromsning i i 16s, eller 10s resp 21s).
Prova igen! Jag misstänker att du har glömt att ändra hastigheten 110 km/h till SI enhetenLänken öppnas i ett nytt fönster,
 stäng det sedan med × m/s innan du har räknat vidare.
Prova igen! Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på. Kolla att du har: svarat med enheten som anges efter svarsrutan, inte skrivit text i rutan, och avrundat på lämpligt sätt och Prova igen!
Om du inte kommer fram, kolla tipsen!
I ett vt (hastighet-tid) diagram kan man bestämma avståndet som tillryggaläggs genom att bestämma arean under kurvan.
t ex konstanthastigheten 5 m/s under tiden 4s skulle bilda en rektangel med A=bh=4s*5m/s= 20m Gör man ett vt diagram ser man att under kurvan bildas en triangel. Vi behöver inte veta vilken tid som ger ”toppen”. Vi måste använda enheter som går ihop. SI enheter blir lämpliga här. (km/h Länken öppnas i ett nytt fönster,
 stäng det sedan med × är INTE en SI enhet)!
Försök själv innan du läser fler tips! 110 km/h =110*1000m/(60*60)s = 30,55 m/s blir höjden på triangeln basen på triangeln är 31 s så sträckan blir 30,556*31/2= 473,6111 ≈ 474m eller ännu hellre 4,7E2 m
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-09-23 ; Fy/delat/Fysik/Binsu/insq3-2.htm