FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (4)

3. En fallskärmshoppare, som väger 95 kg med utrustning, gör ett hopp från 1 500 m höjd. Hopparen tar mark med en hastighet av 8,0 m/s. Hur mycket energi har "gått förlorad" under hoppet på grund av luftmotståndet? Det var rätt! Om du har skrivit 1,4 och inte 1,40 så har du avrundat rätt också.
Lösning:
Eförlorad = mgh - ½mv2 = 95 * 9,8 * 1500 - ½*95*8² » 1,4 MJ
Det kan vara intressant att se att 99,78% gick förlorad.
OBS! Kolla att du har verkligen räknat rätt även på kinetiska energin. Ett svar avrundat till 2 gällande siffror skulle även utan den termen ge rätt nummerisksvar på denna uppgift men lösningen skulle bedömas som fel på ett prov!
   Nästa fråga (4) Fram till
Det var inte rätt, men du är inte den första som räknat så. Skriv kort om hur du räknade i "[Ev. skriv en fundering här..] rutan" och skicka iväg det, med [Hmm..] knappen. Tack så mycket! Om du har slut på idéer, kolla tipsen! Oavrundade svaret (med g=9,8) blir 1393460. Du verkar ha svarat med något sådant och det är ett jättebra svar i en standard SI enhet J, men du borde avrunda till lämpligt antal gällande siffror och vi ville ha svaret i MJ. Prova igen! Oavrundade svaret (med g=9,8) blir 1.39346 MJ. Du verkar ha svarat med något sådant och det är ett jättebra svar , men du borde avrunda till lämpligt antal gällande siffror. Prova igen! Oavrundade svaret (med g=9,8) blir 1.39346 MJ. Så detta är ett jättebra svar, men enligt enkla tumregeln borde vi avrunda till 2 gällande siffror i och med att t ex 95 kg är given med bara 2 gällande siffror.
Ibland kan man, i synnerhet då första siffra är "1" som i detta fall tillåta sig att använda en gällande siffra till. Men en noggrann utredning här visar att man kan få från 1,379 till 1,408 med olika tänkta avrundningar (95,5*9,85*1500,5 - (1/2)*94,5*7,95^2 resp 94,5*9,75*1499,5 - (1/2)*95,5*8,05^2 ). Det blir ändå större skillnad om man tolkar 1500 som bara 2 gällande siffror

Så i detta fall bör du avrunda till 2 gällande siffror! Prova!

Ditt svar är lite för högt! Om du har använt g = 10 m/s2 skulle du få 1.42196 t.ex. Då ingående värden getts med 2 gällande siffror, borde du använda ett värde på g men minst lika många gällande siffror. Kolla dina uträkningar och prova igen! Vi vill ha svaret i MJ ej kJ. Prova igen! Rätt storleksordning, Men jag misstänker att du har gjort avrundningsfel. Prova igen! Det är rätt att 99,781838% går förlorad. Men vi frågade inte hur stor del utan hur mycket energi gick förlorad. Prova igen! Det är rätt att 99,781838% går förlorad. Men vi frågade inte hur stor del utan hur mycket energi gick förlorad. Prova igen! Du verkar ha räknat ut rörelseenergi i kJ som han hade. Men vi vill veta den förlorade energin, dvs den lägesenergi han hade som inte blev rörelse energi. Du har nytta av vad du har räknat. Svara i MJ! Fortsätt! Du verkar ha räknat ut rörelseenergi i J som han hade. Men vi vill veta den förlorade energin, dvs den lägesenergi han hade som inte blev rörelse energi. Du har nytta av vad du har räknat. Svara i MJ! Fortsätt! VI har inte känt igen ditt svar som rätt. Se till att du inte skriver några enheter eller % tecken i svarsrutan. Prova igen! Kom ihåg tips om du går bet.
Vi skall hitta "den förlorade energi". Vad innebär det? Om det inte fanns luftmotstånd skulle hela lägesenergin däruppe blivit rörelseenergi just innan han tog mark. Förlorade energin = Lägesenergi (vid 1500m) - Rörelseenergi (just innan han tar i marken)
Prova själv innan du läser mera tips! Eförlorad = mgh - ½mv^2
där m = massa; g = gravitationsaccelerationen, h = höjden, v = hastigheten Eförlorad = 95*9,8*1500 - (1/2)*95*8^2 Hur många gällande siffror borde du använda?
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-jan-08 08:42:07; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-3.htm