FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (2)

1. Det hittills största kända havsdjupet är Marianergraven i Stilla havet. Djupet är 11 033 m. Hur stort är vattentrycket på detta djup? Om du vill uttrycka svaret i tio-potens form så kan du använda dessa skrivsätt: exempel 15 000: = 1,5E4 = 1,5*10**4 = 1,5*10^4 även 15E3 osv.
Det var rätt! Lösning:
ρvatten = 0,998 kg/dm³ [=g/cm³=ton/m³] som brukar stå i tabeller är inte SI.
ρvatten = 998 kg/m³ är uttryckt i SI enhet
p = ρgh = 998 kg/m3*9,82 m/s2*11033 m = 108127371,9 N/m2 eller ≈ 1,08E8 Pa 108MPa0,11GPa
(Om de hade frågat om trycket, totala trycket eller absoluta trycket (i stället för vattentrycket) skulle man lägga till atmosfärstrycket).
Vad man avrundar till beror på noggranheten i de tabellvärden man använt. Vattnets temperatur OCH SALTHALT kan också påverka dess densitet och göra osäkerheten än större. Mer än 3 gällande siffror är nog inte lämpligt.
Dykare brukar räkna att trycket ökar med 1 bar varje 10 meter. Om man sedan använder att 1 bar = 100 000 Pa så kommer man att få samma resultat.
Nästa fråga (2) Fram till
Du är inte den första som fått så här. Det är inte rätt.
Ett sätt att få så här: "Tänkte som en dykare på att trycket ökar med 1 bar för varje 10 meters djup och sen gånger 9.82."
Man skulle kunna använda första delen. 10 vatten pelare ger cirka 1 bar tryck. Så man kan dela djupet med 10m för at få antalet bar tryck som borde råda där nere. Sedan kan man omvandla bar till SI-enheten Pascal = N/m² med 1 bar = 100 000 Pa. Men "gånger 9,8" skall inte vara med!
Prova Igen!
Om du tänkte på något annat sätt, beskriv det i Hmmm... rutan! Kanske du har svarat i MPa, i vilket fall värdet är rätt. Prova att svara i Pa = N/m²
Annars har du nog försökt ändra densiteten för vatten till SI enheter. Och vattnets densitet på ca 1kg/liter borde ändras men en faktor 1000. Men du skall multiplicera, inte dividera! (Om 1 liter är 1 kg, hur mycket är 1 m³ (=1000 liter) ? ) Prova igen, du är på rätt väg. Du har nog inte ändrat densiteten för vatten till SI enheter. I tabeller brukar det stå g/cm3 eller Tillbaka till kg/dm3. Prova igen, du är på rätt väg annars. Tyvärr det var inte det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Prova igen! Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm..] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
Vi har frågat efter vattentrycket, ej totala eller absoluta trycket Då behöver du inte lägga till lufttrycket. Formeln för trycket p (pressure) på djupet h (höjden av "vätskepelaren") i en vätska påminner om uttrycket för lägesenergi. p = ρgh , där ρ är vätskans densitet. (ρ = grekiska bokstaven "ro" troligen från "relative density")
Du får använda tabell värdet för 20° vatten, trots att det eg. är SALTvatten (=högre densistet) och förmodligen inte 20°. Kom ihåg att använda SI enheter, N/m² är ju en SI enhet. Densitet i tabeller brukar inte vara uttryckt i SI enheten kg/m3
Försök själv innan du läser flera tips! Vi kan även tillåta oss att använda det ungefärliga värdet på vattnetsdensitet ρ = 1 kg/lit = 1000kg/m³
Detta riktvärde SKALL ni kunna utantill. Det är bra för att bedöma rimligheten i många uträkningar. Till exempel om något inte flyter på vatten måste ρ för ämnet vara >1 kg/dm³
Annars kan man hitta i tabeller uppgifter typ:
ρvatten = 0,998 kg/dm³ [=g/cm³=ton/m³] som brukar stå i tabeller är inte SI.
ρvatten = 998 kg/m³ är uttryckt med SI enhet
p = 1000*9,8*11033    allt är i SI enheter varför även svaret blir en SI enhet.
<
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-03-24 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-1.htm