FyA Studiearbete A1 (alla frågor) Nästa fråga (4a1)

3. Med vilken medelhastighet rör sig en punkt på ekvatorn på grund av jordens rotation? Jordradien är 6 370 km.

Det var rätt! Eller åtminstone inom ±1 m/s
Lösning:
6370*2*3,1416*1000/(24*60*60) = 463 m/s
Eg. är det 23 h 56 min för ett varv, men vi godtar detta också, inte minst när det är så vi beskriver uträkningen i tipsen
Nästa fråga (4a1) Fram till
Det finns de som fått detta svar genom att slarva vid övergången från 6370km till meter genom att öka med en decimal till 63700m. Men kilometer betyder tusen meter, så man flyttar decimalen 3 steg. Om det var så du gjorde, borde du kunna prova igen!
Har du gjort på något annat sätt får du beskriva det i Hmm.. rutan och skickar till oss.

Har du möjligen räknat med AREA i stället för omkrets?? Du är inte den första i så fall. Prova igen!| Har du möjligen räknat med AREA i stället för omkrets?? Du är inte den första i så fall. Prova igen!| Ev. kan du ha räknat "rättare" än vi tänkte oss. De flesta utgår från att jord snurrar runt 1 varv på 24 h. Eg. är det lite kortare i och med att jorden samtidigt går runt solen. Om man räknar med att ett varv tar 23h 56 min får man (π*2*6370*1000)/((23*60+56)*60) = 464,5298 m/s som borde rundas av till 3 eller 4 gällande siffror till 465 m/s eller 464,5 m/s. Om du har tänkt så kan du gå till Nästa fråga (4a1) Fram till
Annars har du nog rundat av lite för tidigt i något steg. Spar helst avrundningarna till sist! Du är inte den första som svarat 207. Jag vet inte hur du tänkte. Vore bra om du kunde skriva i Hmm.. rutan en liten beskrivning, innan du prova igen. Du verkar ha försökt räkna ut omkretsen genom att ta πr där r = radien, men omkretsen är πd där d= diametern! Dessutom skall du svara i m/s ej km/s. Prova igen! Du verkar ha försökt räkna ut omkretsen genom att ta πr där r = radien, men omkretsen är πd där d= diametern! Prova igen! Ofta kan man få en idé om hur man räknar genom att tänka på enheten på svaret. Hastighet kan man räkna i m/s så man bör dela sträcka med tid. Men du har genat för mycket! Sträckan som det gäller är omkretsen på jorden, ej radien!
Prova igen! Ofta kan man få en idé om hur man räknar genom att tänka på enheten på svaret. Hastighet kan man räkna i km/h så man bör dela sträcka med tid. Men du har genat för mycket! Sträckan som det gäller är omkretsen på jorden, ej radien!
Dessutom vill vi ha svaret i SI enheten för hastighet, m/s ej km/h. Hur ändrar man km/h till m/s. Prova igen! Har du möjligen svarat i km/h? Hur ändrar man km/h till m/s. Vi vill gärna ha SI enheten: m/s! Hur ändrar man km/h till m/s. Prova igen! Rätt storleksordning men om du räknar 6370*2*3,1416*1000/(24*60*60) får du lite noggrannare. (Tänk på att talen 2 24 och 60 är exakta, ej närmevärden. Prova igen! Rätt storleksordning men om du räknar 6370*2*3,1416*1000/(24*60*60) får du lite noggrannare. (Tänk på att talen 2 24 och 60 är exakta, ej närmevärden. Prova igen! Tyvärr det var det svaret vi hoppats på och inte ett fel vi hade väntat. Se till att inte skriva enheter eller ord i svarsrutan! Prova igen!
I denna fråga har det visat sig att man inte får rätt om man använder uttryck med symbol för pi (p , pi eller pi(). Om du ersätter det med ett tal värde för π med minst 3 gällande siffror, fungerar det bra.
Se till att du inte har "oparade" parenteser, t ex )) på slutet, när du bara hade ( innan. Har du kollat på "Tips" till denna fråga? Om du inte får till det, tryck på [Hmm..] -knappen så skall vi försöka förbättra hjälpen!
Hastighet = sträcka/tid Hur rör sig en punkt på ekvatorn? Den följer med jorden runt ett varv på hur lång tid? Ca. 24 timmar (Ni kan använda det. Annars kan det vara vissa korrektioner man måste göra då jorden har flyttat sig en viss vinkel runt solen också.) Vilken sträcka har den rört sig på ett dygn? omkretsen av jorden. Uttryck sträckan (jordens omkrets) i meter och tiden (1 dygn) i sekunder. OBS 1 kilometer är tusen meter! Alltid avrunda till lämpligt antal gällande siffror.
Hur ändrar man km/h till m/s?
Läs inte fler tips innan du har försökt själv! Diameter i SI enheter: 2* 6370 km * 1000 m/ km = 2*6370*1000 m Omkrets = π d = 3,1416*2*6370*1000 ett dygn = 24 h * 60 min/h * 60 s/min = 24*3600 s v = s/t = (3,1416*2*6370*1000)/(24*3600)
Parenteser för att samla täljare och nämnare är en god vana! I detta fall MÅSTE du använda de röda. De svarta är inte nödvändiga HÄR men en god vana!
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2004-04-20 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq1-3.htm