Tillbaka till Stud.arb. A1   Fysik A Studiearbete (Insändningstillfälle) A2

(ordningen enligt Quanta A) Efter Vätsketryck:
1. Det hittills största kända havsdjupet är Marianergraven i Stilla havet. Djupet är 11 033 m. Hur stort är vattentrycket på detta djup? Svara [N/m²]

2. En hydraulisk domkraft i ett lastbilsgarage har en arbetscylinder med diametern 60 mm. Man lyfter lastbilar genom att pumpa upp oljetrycket med en hävarm som verkar på en pumpcylinder med diametern 20 mm. Hur stor muskelkraft behövs för att lyfta framvagnen (mitt under framaxeln) på en lastbil som väger 3,5 ton om 60% av lastbilens tyngd vilar på framaxeln och hävstången ger en kraftförstärkning av 5 ggr. animerad bild av hydraulisk domkraft 391 kBLänken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×|Svara [N]

Efter Energi läges och rörelse:
3. En fallskärmshoppare, som väger 95 kg med utrustning, gör ett hopp från 1 500 m höjd. Hopparen tar mark med en hastighet av 8,0 m/s. Hur mycket energi har "gått förlorad" under hoppet på grund av luftmotståndet? Svara [MJ]

4. En motorcykel accelererar från 0 km/h till 50 km/h på 9,0 s och utvecklar därvid medeleffekten 29 kW. Hur många procent av den energi som motorn avger under denna tid, utnyttjas för att öka rörelseenergin hos cykeln, inklusive föraren? Motorcykelns och förarens massa är tillsammans 550 kg. Svara [%]

Efter Värme:
5. I en kalorimeter finns 15,0 g vatten med temperaturen 22 °C. Man kokar en silverkedja som väger 42 g i vatten så att de får temperaturen 100 °C. Silverkjedjan läggs ner i kalorimetervattnet som får en blandningstemperatur på 31 °C. Kalorimeterns innerväggar (innanför isoleringen) har massan 35 g och värmekapacitiviten 0,38 kJ/kg·grad. Vilket värde på silverets värmekapacitivitet får man ur detta försök?   Svara [kJ/(kg·grad) ]

Efter Coulombslag:
6. Beräkna kraften mellan två protoner som befinner sig på ett avstånd av 2,0·10-15 m från varandra. En proton har laddningen +1,602·10-19 As.   Svara [N]

Efter Elfält, rörelseenergi:
7. Två metallplattor laddas upp så att spänningen mellan dem är 1,5 kV. En laddad partikel med massan m = 50 mg och laddningen Q = -1,5 mC förs in mellan plattorna. Den dras då omedelbart mot den positivt laddade plattan.
a) Hur stort arbete krävs för att föra den från den positiva plattan till den negativt laddade plattan? Svara [J]
b) Om laddningen släpps vid den negativt laddade plattan, hur stor hastighet har den då den når den positivt laddade plattan? Svara [m/s]

Efter Resistans:
8. Bestäm den totala resistansen i kretsen i figuren till höger.
  Svara [W]

9. Voltmetern i kretsen till höger visar 15,0 V. Vad visar amperemetern? Vi kan bortse från förluster i ledningar och mätinstrument.    Svara [mA]

Kom ihåg att skicka in dina lösningar efter att ha rättat här. (Om inte läraren skrev efter Studiearbete 1, att du inte måste göra det i fortsättning. Men då är det extra viktigt att du kritiskt jämför din lösning med den som visas i interaktiva frågan. Du skall också meddela läraren att du har gjort Studiearbete 2 genom att fylla i webbformuläret efter sista frågan.)

Du bör har börjat på din(a?) hemlab(bar?), även kallad Studiearbete 5.

Upp
Dokument slutlinje
Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2009-03