Fysik A Studiearbete A1   Nästa Stud.Arb. A2 Fram till

(samma ordning som Quanta A) Efter Optik:
1. Man vill projicera diabilder av formatet 24x36 mm på en duk så att den projicerade bilden blir 1,5 m bred och 1,0 m hög. Vilken brännvidd bör projektorns objektiv ha om avståndet mellan projektorn och bildduken är 6,5 m? Svara [m]

Efter Densitet:
2. En cylinder av mässing har diametern 30,0 mm och längden 80,0 mm. Den väger 476,0 gram. Beräkna densiteten för mässing   Svara [g/cm³]

Efter Hastighet:
3. Med vilken medelhastighet rör sig en punkt på ekvatorn på grund av jordens rotation? Jordradien är 6 370 km. Svara med SI enhet! Svara [m/s]

Efter Momentanhastighet (se även java appletprogram ):
4. Diagrammet till höger visar en accelererad rörelse.
   a) Bestäm ur diagrammet ungefärliga värden för momentanhastigheten vid t = 1,0s   Svara v(1) [m/s], t = 2,0s   Svara v(2) [m/s],      t = 3,0s   Svara v(3) [m/s] och t = 5,0s   Svara v(5) [m/s] (obs: EJ medelhastighet!)
   b) Rita rörelsen i ett v-t diagram (hastigheten som funktion av tiden) och beräkna accelerationen.  Svara [m/s²]

Obs: bilden blir skarpt och lätt att avläsa om du skriver ut (print) denna sida. Om du vill se den skarpt på skärmen, kan man i vissa webbläsare högerklicka på bilden och välja att se bara den. Annars kan du använda denna länk till uppgift 4 med stor bild.

animation om att bestämma lutning i en kurva: http://kurs.cfl.se/javaapplets/ma/MaC%20Derivata/kurvTangent.htm
Javaapplets om derivata och momentanhastighet:
http://kurs.cfl.se/javaapplets/ma/MaC%20Derivata/Derivata3fkn.htm
http://kurs.cfl.se/javaapplets/Fysik/java/surend/InstSpeed.htm

Efter Kraft, motkraft:
5. dynanometer mellan trissor med vikter En lätt dynamometer, graderad i Newton, är fäst i snören som löper över två lättrörliga trissor som figuren visar. I vardera snöret hänger fritt en vikt med massan 1,0 kg. Vad visar dynamometern? Svara [N]

Orkar du med en till knivig kraftfråga? Block och Talja Miniproblem från Ny Teknik
Efter kraftresultant (men det står mycket lite i Quanta, kolla appletprogrammen nedan):
6. Rita av kraftpilarna i figuren till höger (på rutat papper) och konstruera den resulterande kraftpilen. Svara = redovisa tutorial följdfråga

Obs: bilden blir skarpt och lätt att avläsa om du skriver ut (print) denna sida. Om du vill se den skarpt på skärmen, kan man i vissa webbläsare högerklicka på bilden och välja att se bara den. Annars kan du använda denna länk till uppgift 6 med stor bild.

Bra appletprogram att träna med först: /kurser/javaapplets/Fysik/java/Hwang/vector/vector.htmlLänken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×
/kurser/javaapplets/Fysik/java/fendt/physengl/resultant.htmLänken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×
http://kurs.cfl.se/javaapplets/Fysik/java/surend\vektor\VectorMathA.htmLänken öppnas i ett nytt fönster, stäng det sedan med ×

Efter Vridmoment:
7. En jämntjock 2,20 m lång planka är vridbar kring sin ena ände. Den hålls i horisontellt läge med en vertikalt uppåtriktad kraft på 252 N anbragt 1,50 m från vridningspunkten.
     a) Rita upp en skalenlig figur och rita in de krafter som verkar på plankan. redovisa i bildbrevLänken öppnas i ett nytt fönster,

 stäng det sedan med ×
     b) Beräkna plankans massa med hjälp av momentlagen (hävstångslagen). (Om du har Quanta 90p boken finns inget om detta. Kolla i så fall de första 13 tipsen i interaktiva frågan!) Svara [kg]

Upp
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-04-05 ;    /Delat/Fysik/Ainsu/insq1.shtm  SA_A2 (Ins 2) Fram till