Fysik A  

Rita av kraftpilarna i figuren till höger (på rutat papper) och konstruera den resulterande kraftpilen.

Du kan utgå från att vektorspetsarna ligger precis på heltalskoordinater!

I interaktiva frågan efterfrågas resultantens x-komposants längd i antal rutor.

Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-06-07 2003-02-24;    /Delat/fysikAinsu/ins1-6bg.htm