Ny Teknik Miniproblemet Publicerad 021204, 00:00  
Kanske inte så lätt...
Med hur stor kraft måste man dra i den fria repändan för att lyfta lådan som väger 2 kg? (Inget av blocken sitter fast på en axel.)
En liten varning: svara inte förhastat.
Lösningen:


Svaret är att det inte alls går att lyfta lådan på detta sätt. Inför en dragkraft S i repet, som är konstant längs hela repet (dvs försumma all friktion). Då ser man att blocket längst till höger påverkas av en vertikal kraft S uppåt och en kraft S + S = 2S nedåt. Det kan alltså inte vara i jämvikt, utan åker ner. Antag att vi håller fast den fria repändan. Då rör sig hela systemet tills lägesenergin för tyngden är så liten som möjligt, dvs tills repet praktiskt taget bildar en enda slinga (ungefär som ett sträckt gummiband).
Text: Göran Grimvall
 
Ny Miniproblem? kolla www.nyteknik.se