Nationellt Prov i Fysik B 1998 maj

Dessa länkar tar dig till interaktiva frågor grundade på Nationella provet. Om du vill se en liten presentation av hur dessa interaktiva frågor fungerar och kunna samtidigt prova dina Fysik A kunskaper kolla Nationellt prov i Fysik A i interaktiv form.

Om du inte redan har frågorna så kan de hämtas som PDF fil (med alla 3 delar men ej facit) som man kan öppna och skriva ut med Adobe Acrobat Reader som finns gratis för alla vanliga datorer.

Nationella Provet innehåller

Helt nöjd med denna sida? jaså inte!

Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2016 ; Fy /kurser/delat/Fysik/prov/np/B9805/provet.htm