FyA Studiearbete A2 (alla frågor)  Nästa Steg VIKTIGT 
så vi får reda på att du gjort klar ins 2

9. Voltmetern i kretsen till höger visar 15,0 V. Vad visar amperemetern? Vi kan bortse från förluster i ledningar och mätinstrument.
(Milli)amperemetern visar mA ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-04-11; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-9.htm