FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (9)

8. Bestäm den totala resistansen i kretsen i figuren till höger.
Totala resistansen: ohm   ?

[Hjälp]         
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-8.htm