FyA Insändning 2 (alla frågor) Nästa fråga (8)

7b. Två metallplattor laddas upp så att spänningen mellan dem är 1,5 kV. En laddad partikel med massan m = 50 mg och laddningen Q = -1,5 mC förs in mellan plattorna. Den dras då omedelbart mot den positivt laddade plattan.
b) Om laddningen släpps vid den negativt laddade plattan, hur stor hastighet har den då den når den positivt laddade plattan?
Hastigheten är m/s ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-05-30 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-7b.htm