FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (7b)

7. a) Två metallplattor laddas upp så att spänningen mellan dem är 1,5 kV. En laddad partikel med massan m = 50 mg och laddningen Q = -1,5 mC förs in mellan plattorna. Den dras då omedelbart mot den positivt laddade plattan.
a) Hur stort arbete krävs för att föra den från den positiva plattan till den negativt laddade plattan?
Arbetet = J   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2005-03-16 ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-7a.htm