FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (7a)

6. Beräkna kraften mellan två protoner som befinner sig på ett avstånd av 2,0·10-15 m från varandra. En proton har laddningen +1,602·10-19 As.
Kraften är N   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-6.htm