FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (6)

5. I en kalorimeter finns 15,0 g vatten med temperaturen 22 °C. Man kokar en silverkedja som väger 42 g i vatten så att den får temperaturen 100 °C. Silverkedjan läggs ner i kalorimetervattnet som får en blandningstemperatur på 31 °C. Kalorimeterns innerväggar (innanför isoleringen) har massan 35 g och värmekapacitiviteten 0,38 kJ/(kg·grad). Vilket värde på silvrets värmekapacitivitet får man ur detta försök?
Försökets värde för csilver: kJ/(kg·grad)   ?
        
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering 2003-02-24; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-5.htm