FyA Studiearbete A2 (alla frågor) Nästa fråga (5)

4. En motorcykel accelererar från 0 km/h till 50 km/h på 9,0 s och utvecklar därvid medeleffekten 29 kW. Hur många procent av den energi som motorn avger under denna tid, utnyttjas för att öka rörelseenergin hos cykeln, inklusive föraren? Motorcykelns och förarens massa är tillsammans 550 kg.
Det utnyttjas %    ?

[Hjälp]         
Tips:    det första     (Alla tips)
Dokument slutlinje
© CFL Jeff Forssell; Senaste uppdatering ; Fy/delat/Fysik/Ainsu/insq2-4.htm